Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2002. november 22 22:18:56 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ


Körmend város Önkormányzati Képviselőtestülete 2002. november 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről
Előadó: Bebes István polgármester


2. Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Bebes István polgármester


3. Egyes intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Egyed Gyula az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


4. Kiemelt szempontok meghatározása a köztisztviselők 2003. évi teljesítmény-értékeléséhez
Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


5. Folyó ügyek:


a. Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatására
Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


b. Támogató szolgálat létrehozására javaslat
Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


c. Szociális szakellátás fejlesztésének lehetősége
Előadó: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke


d. Javaslat ismeretterjesztő, tudományos és turisztikai tárgyú városi kiadványok megjelentetésére
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


e. A városi televízió kht-vé alakításának előkészítése
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


f. Javaslat a katolikus, a református és az evangélikus egyházközség karitatív, kulturális és turisztikai tevékenységének támogatására
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke


g. "A nők munkaerőpiaci reintegrációja" PHARE pályázaton való részvételhez elvi hozzájárulás
Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester


h. A települési folyékony hulladékkezelési pályázatok bontása
Előadó: Dr. Stankovits György jegyző


i. Vas megye Területrendezési Terve
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


j. Köbli Albert és neje kérelme
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


k. Horváth Krisztina ingatlanügye
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


l. Dienes L. u. 14. szám alatti épület felújítása
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


m. Karácsonyi dekorációkhoz fedezet biztosítása
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


n. 2003. évi egynyári viráganyag megrendelése
Előadó: Czvitkovits Gyula a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke


o. Hodossy és Társa Kft. kérelme
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökep. Intézményi élelmezési nyersanyag-normák megállapítása
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


r. Pénzügyi előirányzatok módosítása


Körmend város Gondnokságánál történt személyi változások miatti előirányzat módosítások
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


Intézmények költségvetésében előirányzat módosítások
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke


Intézmények saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításai
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

InterpellációkKörmend, 2002. november 22.

Bebes István sk.

polgármesterLakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.