Bujdosó Alpár hetven éves

droszler | 2006. január 12 20:02:06 | kultúra |
A Magyar Mûhely Szerkesztõsége
szeretettel meghívja
a hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntésére

2006. január 14. szombat 18 órára
a Mûcsarnokba (Budapest, Városliget)

Közremûködnek: Papp Tibor, Szkárosi Endre, Deák László és mások.
Mûsorvezetõ: L. Simon László

Ugyanekkor mutatjuk be a Magyar Mûhely Kiadó Görbülõ fény (A hetvenéves Bujdosó Alpár köszöntése) címû kötetét (Szerkesztette: L. Simon László)


A kötettel Bujdosó Alpár írót, szerkesztõt köszöntik barátai, pályatársai hetvenedik születésnapja
alkalmából. A kötet szerzõi: András Sándor, Bárdosi József, Bohár
András, Bortnyik Éva, Jozef Cseres, Csutak Magda, Deák László, Deréky Pál,
Galántai György, Gáyor Tibor, Géczi János, Haász Ágnes, Haraszty István,
Hegedûs Mária, Hegyi Lóránd, Juhász R. József, Kékesi Zoltán, Kelemen
Erzsébet, Kelényi Béla, Kende Péter, Kilián István, G. Komoróczy Emõke,
Kovács István, Kovács Zsolt, Ladik Katalin, Maurer Dóra, Megyik János,
Nádler István, Nagy Pál, Németh Péter Mycoola, Papp Tibor, Petõcz András,
Pomogáts Béla, Sipos Gyula (Albert Pál), L. Simon László, Sõrés Zsolt, Szabó
Nóra, Székely Ákos, Szkárosi Endre, Szombathy Bálint, Tubák Csaba, Vitéz
György, Wehner Tibor, Záborszky Gábor„Ha Bujdosó Alpárról beszélek, magam elõtt látom a mûhelyében elmélyülten
dolgozó mestert, vagy még inkább a laboratóriumában kísérletezõ különösKattintson a képere !
alkimistát, aki szavakból és képekbõl, fragmentumokból és utalásokból, vi zuális
jelzésekbõl és verbális közleményekbõl épít új kontextusokat. Bujdosó Al pár
nem szövegeket ír, hanem szövegszituációkat teremt. Ezekben a szövegszituációkban
a különbözõ konnotációk sokféle kapcsolatfelvételt motiválnak
a valóság különbözõ elemeivel, a különféle kultúrák, vallások, hiedel mek,
rituálék rejtett metaforikus jelentéseivel, a történelmi emlékezet kollek tív élményeivel,
a természet nagy kérdéseivel, a sors és a halál narrációival. Bujdosó
Alpár szövegszituációiban valóságos tapasztalatok préselõdnek egymásra,
provokáló hatású koncentrációt alkotva. Asszociációinak zavarba ejtõ gaz dagsága
szubverzív karakterû, mivel egymásba csúsznak a lehetséges perspektívák
és a zátonyra futott, széttört, megszenvedett utópiák. A szöveg-szituációk
különféle szinteken, különféle kontextusokban konkretizálják a vizuális és
verbális jeleket és valóságos emberi helyzeteket, szociokulturális konstellációkat,
antropológiai realitásokat értelmeznek. Ugyanakkor mindig megõriznek
egy sejtelmes, enigmatikus, homályos entitást, ami leginkább az archaikus
jóslatok, a misztikus és mégis konkrét varázslatok, imák, könyörgések, ráolvasások
idegenszerûségét, a távolról jött ismeretlen különös nyelvét idézi.
Bujdosó Alpár a nyelv enigmatikus ismeretlenségével antropológiai realitásokat
közvetít.”
(Hegyi Lóránd)

A kötet bolti ára: 2200 Ft


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.