Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2002. november 29 19:43:31 | körmendi hírek |
2002. november 28.

- Bebes István polgármester beszámolt az elmúlt hónapban tett intézkedéseiről, eseményekről

- A 2002. évi költségvetési rendeletét módosította az önkormányzat.

- Határozat született arról, hogy az érintett intézmények megkapják azt a tervezetet, amely a feladatok ellátási módjának megváltoztatásáról, gazdálkodásuk racionalizálásának előkészítéséről szól és amelyet véleményezniük kell.
1. A Körmendi Zeneiskola fenntartását, az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását továbbra is intézményfenntartással vállalja és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.
2. A Hunyadi Úti Általános Iskola (gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény) fenntartását, és az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását továbbra is intézményfenntartással vállalja és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.
3. A Nevelési Tanácsadó fenntartását, az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállalja, de a feladatellátáshoz épületet, vagy épületrészt biztosít és erről értesíti Vas Megye Önkrományzatát.
4. A Kölcsey Ferenc Gimnázium által ellátott feladatok és intézményfenntartás esetében (gimnáziumi oktatás, esti és levelező tagozatos gimnáziumi felnőttoktatás) Körmend Város Önkormányzata a feladatellátást és intézményellátást nem vállalja, és a feladat ellátást átadja Vas Megye Önkormányzatának. Ha a Vas Megye Önkormányzata a feladatot intézményfenntartással Körmenden látja el, akkor Körmend Város Önkormányzata évente a normatív állami hozzájrulás(ok) és a feladatellátás során ténylegesen felmerülő költségek különbözete 50 %-ának megfelelő összeggel támogatja azt.
5. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartását, és az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállaja és erről értesíti Vas Megye Önkormányzatát.

- Az önkormányzat 2003. január 1-től Fogyatékos Személyek Speciális Támogató Szolgálatát hozza létre a Körmendi Szociális Intézményben (ÖNO)

- Körmendi Médiacentrum KHT-ban az önkormányzat alapítóként nem kíván részt venni, a jövő évi támogatás terhére 750 eFt-ot állapítottak meg a helyi televíziónak.

- A nők munkaerőpiaci reintegrációja PHARE pályázat benyújtásához elvi támogatást adott a testület.

- Elfogadták a Vas megyei Területrendezési Tervet, azonban Körmend vonatkozásában néhány módosítást fogalmaztak meg.

- Pénzügyi előirányzatokat módosítottak.

- Közös megegyezéssel szerződést bontott az önkormányzat a Korona Vendéglőt üzemeltető Hodossy és Társa Kft.-vel. Az ülésen megoldást találtak a pénzügyi rendezésre is. Az önkormányzat a kft. által az étterembe beruházott eszközök fejében 3 millió forintot a kft-nek megtérít azzal a feltétellel, hogy ebből 2 millió forintot a kft. a dolgozóknak fizet ki. Az étterem november 30-án bezár. Az önkormányzat pályázatot ír ki az üzemeltetésre.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.