Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2002. december 06 22:14:40 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányazti Képviselőtestülete 2002. december 12-én (csütörtökön) 13 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emelti tanácskozó termében ülést tart, melyre meghívom.

NAPIREND

1. Beszámoló a polgármesternek két ülés ülés között tett fontosabb intézkedéseiről, eseményekről.
Előadó: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Bebes István polgármester

3. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előadó: Bebes István polgármester

4. A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Stankovits György jegyző

5. A helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendelet módosítása
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

6. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-szükséglet biztosításának feltételeiről szóló rendelet módosítása
Előadó: Bebes István polgármester

7. Temetkezési szolgáltatási díjak megállapítása 2003. évre
Előadó: Bebes István polgármester

8. Távhőszolgáltatás 2003. évi alapdíjának megállapítása
Előadó: Bebes István polgármester

9. Intézményvezetői beszámoló a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium oktató-nevelő munkájáról
Előadó: Egyed Gyula igazgató

10. Körmend város Önkormányzati Képviseső-testületének 2003. évi munkaterve
Előadó: Bebes István polgármester

11. Folyó ügyek:

a./ Javaslat egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatására
Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

b./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátási módjának megváltoztatására
Előadó: Dr. Szabó barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

c./ Javaslat a szovjet katoasírok áthelyezésére
Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

d./ Körmend város Tűzoltósága állománya teljesítményalapját képező kiemelt célok meghatározása
Előadó: Bebes István polgármester

e./ Kórház-Rendelőintézet működési feltételeinek rendezése
Előadó: Bebes István polgármester

f. A Polgármesteri Hivatal nagytermének átalakítása
Előadó: Szabó Ferenc alpolgármester

g./ Intézményi nyersanyagnormák megállapítása
Előadó: Bebes István polgármester

h./ Pénzügyi előirányzatok módosítása:
- Iskola-egészségügyi feladatellátáshoz fedezet biztosítása
- Közcélú foglalkoztatás miatti előirányzat módosítás
- Védőnői Szolgálat előirányzat módosítás
- Intézmények előirányzat átcsoportosítása
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

i./ Rendőrkapitányság támogatási kérelme
Előadó: Bebes István polgármester

j./ Kórház-Rendelőintézet liftvásárlásához fedezet biztosítása
Előadó: Tóth László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

k./ Galambszaporulat gyérítése
Előadó: Bebes István polgármester

l./ Erdőgazdálkodói megbízásos szerződés megkötése
Előadó: Bebes István polgármester

m./ Belvárosi rehabilitáció managament-stáb létrehozása
Előadó: Bebes István polgármester

n./ Templomok megvilágítása
Előadó: Bebes István polgármester

o./ Ingatlanvásárlási kérelmek
Előadó: Bebes István polgármester

p./ Téli útüzemelés és hóeltakarítás
Előadó: Bebes István polgármester

r./ Somogyi Béla Általános Iskola könyvtár bővítése
Előadó: Bebes István polgármester

s./ Tájékoztató interpellációkkal kapcsolatban
Előadó: Dr.Stankovits György jegyző

Interpellációk

Körmend, 2002. december 6.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.