Kölcseys Baráti Kört

droszler | 2006. március 02 18:38:41 | körmendi hírek |
Kölcseys Baráti Kör


Tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy a Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben 10 éve egyszer már elindított kezdeményezés alapján szeretnénk újjászervezni a „Kölcseys Baráti Kört”.

Az iskola, annak oktató-nevelõ munkája, illetve a dolgozói iránt megnyilvánuló szimpátiára és segítõkészségre alapozott civil szervezõdés céljait az alábbi, tovább bõvíthetõ tevékenységek megvalósítása és annak anyagi vagy erkölcsi támogatása jelentheti.

- Iskolatörténetrõl szóló dokumentáció és ismeretanyag bõvítése, gyûjtése
- Iskolai környezet ápolása, gazdagítása (pld. Fõépület udvarának díszkövezése)
- Szaktanterem építés, eszközállomány bõvítése (pld. természettudományi labor)
- Partnerkapcsolatok, ápolása, bõvítése (vállalatok, vállalkozók - intézmények)
- Iskolai munka eredményeinek közzététele (tájékoztatók, propaganda anyagok készítése, továbbadása)

A baráti kör évente 1-2 alkalommal tart összejövetelt, ahol az elvégzett tevékenységrõl szóló tájékoztató mellett a következõ idõszakra vonatkozó cselekedeteket beszéljük meg.

Örömmel közöljük, hogy az iskolánk tantestületének minden tagja és több szülõ már csatlakozott.
Kérjük, amennyiben céljainkkal egyetért és tevékenyen szeretne részt venni a Baráti Kör munkájában, akkor szándékát jelezze az iskola felé.Körmend, 2006. márciusTisztelettel és baráti üdvözlettel:
Mészáros Árpád sk.
igazgató

Gombásné Nardai Ibolya sk.
Iskolaszék elnöke

Kacskó Csaba sk.
Szülõi Szervezet elnöke


Forrás: Kölcsey Iskola


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.