Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2002. december 13 21:47:42 | körmendi hírek |
A 2002. december 12-i testületi ülés fontosabb döntései


Beszámmolót hallgatott meg a testület a polgármesternek az elmúlt ülés óta végzett intézkedéseiről, eseményekről.
Elfogadták Körmend város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési koncepcióját. A hiány mértékét 100 millió forint körüli összegben határozták meg.
Jóváhagyták a Szervezti és Működési Szabályzat módosítását.
Módosították a szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításról szóló rendeletet.
Fontosabb a lakosságot érintő változások:
- A kötelező minimális szolgáltatások:

1 fő 4.264 Ft/év
2 fő 6.001 Ft/év
3 fő 7.369 Ft/év
4 fő 8.527 Ft/év
5 fő 9.159 Ft/év
6 fő 9.633 Ft/év
7 fő 10.001 Ft/év
8 fő 10.212 Ft/év

Vegyes települési hulladék szállítása 1 fős háztartás esetén 80 literes kétheti szállítással, egyébként heti egyszeri, tömbházaknál szükség esetén heti kétszeri.

Szerves (bio)hulladék szállítása áprilistól novemberig heti rendszerességgel, január, február, március, december hónapokban kéthetente, páratlan naptári héten, papírhulladék szállítása kéthetente, páros naptári héten, pénteken történik.

Hulladékgyűjtő zsák beszerezhető az ügyfélszolgálati irodában.
* A zsák szállítási napon az edény mellé lezást állapotban kihelyezhető, csak maradék hulladék gyűjtésére használható.
* A beszezési költsége, mely magéban foglalja a szállítási, elhelyezési költséget és az Áfa-t: 230 Ft/db

Módosították a helyi adókról és gépjárműadóról szóló rendeletet.
Az iparűzési adó mértéke az adóalap 2 %-a.
A gépjárművek súlyadója minden megkezdett 100 kg-ja után 900 Ft-ra változott. Szűkítették az eddigi kedvezményeket, melyek a katalizátoros gépjárművek után volt adható.
A kommunális adót eltörölték. Ennek mértékét a hulladékszállítási díjba 'építették' be.
A módosítások 2003. január 1-jén lépnek hatályba.

Megállapították a 2003. évi temetkezési szolgáltatási díjakat, melyek átlagosan 10 %-kal nőnek.

A távhőszolgáltatás díja 6,8 %-kal nő 2003. január 1-jétől:
fűtési alapdíj 256,68 Ft/m3
használati melegvíz alapdíj: 93.12 Ft/m3

Elfogadták Körmend város Önkormányazti-képviselőtestületének 2003. I. félévi munkatervét.

Döntés született egyes közoktatási feladatok ellátási módjának megváltoztatásáról:

I. Körmend Város Önkormányazti Képviselő-testülete a következő közoktatási feladatok ellátását nem vállalja és erről értesíti Vas megye Közgyűlését:

1. A Nevelési Tanácsadó fenntartását, az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállalja, de a feladatellátáshoz épületet, vagy épületrészt, és egy szakirányú végzettségű alkalmazott illetményét és annak járulékait biztosítja.

2. A Kölcsey Ferenc Gimnázium fenntartását és az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátását nem vállalja. Ha Vas Megye Önkormányzata a feladatot intézményfenntartással Körmenden látja el, akkor Körmend Város Önkormányzata évente a normatív állami hozzájárulás(ok) és a feladatellátás során ténylegesen felmerülő költségek különbözete 50 %-ának megfelelő összeggel támogatja azt.

3. A Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartását, és az alapító okiratában meghatározott feladatok ellátását nem vállalja.

II. Körmend Város Önkormányzati Képviselőtestülete a következő közoktatási feladatok ellátását vállalja és erről értesíti Vas Megye Közgyűlését:

1. Az alapfokú művészetoktatás terén, a
- néptánc oktatást - az állami normatíva által finanszírozott mértékig-,
- és a zeneoktatást.
2. A gyógypedagógiai nevelést, oktatást, a Hunyadi Úti Általános Iskola alapító okiratában meghatározott területeken.


Elfogadták a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátási módjának megváltoztatására készített javaslatot:
1. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot mint önálló intézményt 2003. február 28-al megszüntetik.
2. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratát kiegészítették
- Fogyatékos gondozás, otthon történő ellátás (2003. január 1.)
- Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladattal (2003. március 1.)

A testület döntést hozzott arról, hogy "rendezi" a kórház elmúlt két évben felhalmozott 45 millió forintos adósságát, illetve fedezetet biztosítanak egy új betegfelvonó beszerzésére (12 millió Ft).

Hozzájárulnak 50 eFt-al az elszaporodott galambok gyérítéséhez.

Megtárgyalták a szovjet katonasírok áthelyezésre benyújott javaslatot. A testület egyetértett az előterjesztéssel azzal a kiegészítéssel, hogy a köztemetőbe való áthelyezést a Fő tér rekonstrukciójával egyidőben kell elvégezni.

Létrehozták a belvárosi rehabilitációs management-stábot.

Döntöttek a körmendi templomok megvilágításáról.

Támogatják a Somogyi Béla Általános Iskola könyvtárbővítését.
  · Korábban megjelent híreink a témában:

     · Ülésezik az önkormányzat  2002. december 06 22:14:40Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.