Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2006. március 24 15:57:16 | körmendi hírek |
M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. március 30-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartja soron következõ ülését, melyen a következõ napirendi pontok megtárgyalására került sor:

Nyilvános ülés keretében:

1.Tájékoztató a 8-as fõutat elkerülõ út tervezésének jelenlegi állapotáról, összefoglaló helyzetjelentés
Elõadó: Katona Ferenc, a Magyart Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóságának igazgatója

2.Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3.Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi költségvetésérõl szóló 1/2005. (II.01.) számú rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4.Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5.A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

6.Intézményvezetõi beszámoló a Mátyás Király Utcai Óvoda mûködésérõl
Elõadó: Nagyné Vadász Mária intézményvezetõ

7.Jelentés a 2005. évi belsõ ellenõrzésekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

8.ÖNHIKI pályázat benyújtása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9.A Batthyány-Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. címzett támogatás iránti pályázatához önrész biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10.Pályázati önrész biztosítása a Szociális Szolgáltató és Információs Központ által benyújtandó pályázathoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11.A piaci alapú bérlakás építésére és üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12.Olip-Hungary Kft. kérelme körforgalmi csomópont kiépítésének támogatására vonatkozóan
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13.A helyi személyszállításra irányuló közszolgáltatási szerzõdéshez a közbeszerzési ajánlati felhívás megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14.Közoktatási feladatok ellátásának lehetõsége társulásban
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15.A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elõterjesztése:
a.)Javaslat civil szervezetek mûködésének, programjainak 2006. évi támogatására
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

16.A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elõterjesztései:
a.)Önkormányzati intézmények hõellátó rendszereinek rekonstrukciója
Elõterjesztõk: Bebes István polgármester
Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke

b.)Körmend 125 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Elõterjesztõk: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

c.)Újváros utca lakóinak kérelme
Elõterjesztõk: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

d.)Kovátsik Tamás kérelme
Elõterjesztõk: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

e.)Csácsics Autóház Kft. kérelme
Elõterjesztõk: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

f.)Ragasits és Társa Kft. kérelme
Elõterjesztõk: Czvitkovics Gyula, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és EU Integrációs Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

17.Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása – településpolitikai döntés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18.Benedek Krisztián kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


19.V & M Bt. ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20.Ritmo Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21.Szabó Gyula ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22.Ismételt pályázat kiírás a körmendi 1491/48 hrsz-ú ingatlanra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23.A Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Déri Miklós, a kuratórium elnöke
Bebes István polgármester, a kuratórium tagja

24.A 339/2005. számú határozat visszavonása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25.Tájékoztató a Batthyány ösztöndíj elbírálásáról
Elõterjesztõk: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke
Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

26.Együttmûködési lehetõség Fehring és Beltinci városokkal Roots Josef uniós projektben
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1.A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár igazgatójának megbízása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
A Bizottsági vélemény tekintetében: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

2.Kitüntetési javaslat Vas Megye Közgyûlése Gayer Gyula Emlékplakettjére
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

3. – 6. napirendi pontokban:

Jelzálogjog ügyekben döntéshozatal


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.