Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2002. december 20 17:45:51 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzati Képviselő-testülete 2002. december 27-én (pénteken) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében rendkívüli ülést tart, amelyre meghívom.

N A P I R E N D1. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Bebes István polgármester

2. Helyi közlekedési viteldíjakról szóló rendelet módosítsa
Előadó: Bebes István polgármester

F o l y ó ü g y e k :

a./ Lemondó nyilatkozat a Batthyány kastély-együttes egyes épületeinek használati jogáról
Előadó: Bebes István polgármester

b./ Biofűtőmű építésének finanszírozása
Előadó: Bebes István polgármester

c./ Kórház-Rendelőintézet lift, illetve UH készülék vásárlásához fedezet biztosítása
Előadó: Bebes István polgármester

d./ Tűzoltóság pályázatához önrész biztosítása
Előadó: Bebes István polgármester

e./ Babati Zoltán árok áthelyezési kérelme
Előadó: Bebes István polgármester

f./ Pénzügyi előirányzat módosítások

- 13. havi illetmény-különbözet miatti előirányzat módosítások
Előadó: Bebes István polgármester

- Gyermekétkeztetéshez kapott támogatás kapcsán előirányzat módosítás
Előadó: Bebes István polgármester

- Polgármesteri Hivatal, Körmend város Gondnoksága pénzügyi előirányzat módosításai
Előadó: Bebes István polgármester

- Közalkalmazottak 2002. évi 50%-os bérfejlesztéséből adódó előirányzat módosítások
Előadó: Bebes István polgármester

g./ A Római Katolikus Plébániahivatal tájékoztatója és felhívása
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

h./ A Maxmédia Számítástechnikai Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ajánlata a város hivatalos honlapjának üzemeltetésére
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

i./ Mikrohullámú átjátszás beruházása a testületi ülések közvetítésére
Előadó: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Körmend, 2002. december 20.
Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.