Betörés megelőző kártyarendszer

droszler | 2006. május 10 17:06:45 | körmendi hírek |
TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK


Figyelmüket szeretnénk felhívni egy új bûnmegelõzési programunkkal, az úgynevezett

„ Betörés megelõzõ kártyarendszerrel „.

A kártyarendszer egy olyan bûnmegelõzési program, amely segíthet visszaszorítani a betöréses lopások számát, növeli a lakosság biztonságérzetét, e mellett a rendõrség, az önkormányzatok és az állampolgárok aktív együttmûködésével lehetõséget teremt arra, hogy hatékonyabban küzdjön a bûnözõk ellen.
A rendszer lényegében kettõ nyomdai úton elõállított kártyára épül.

Az egyes számú kártya az ún. „ tulajdonos kártya „, amely a lakástulajdonos lényeges adatait és elérhetõségét tartalmazza, melyet a lakás egy látható pontján helyez el a tulajdonos. Ennek a kártyának a célja az, hogy betörés esetén lecsökkenjen az idõ, amely alatt a lakástulajdonosa felkutatható, ezáltal a felderítési eredményesség jelentõsen növelhetõ.

A második számú kártya az ún. „ nyaraló kártya „, melyet a lakástulajdonos postai úton, vagy személyesen a rendõrséghez juttat el. A kártya tulajdonképpen a lakástulajdonos lényegesebb adatait tartalmazza, azaz nevét, lakcímét, nyaralás helyét, esetleg ottani elérhetõségét, és a nyaralás, egyéb távollétének idõtartamát, valamint igény esetén annak a személynek a nevét, akit lakásbetörés esetén értesíteni kell.
A kártyák beszerezhetõek a rendõrségen, valamint a helyi Önkormányzatoknál.

A kártyák használatának módjáról:


Amennyiben élni kíván a lehetõséggel, szíveskedjék a nyaralókártyát kitölteni, a nyaralásának, huzamosabb ideig tartó távollétének idõtartamát a kártyán feltüntetni. Ezt követõen a kártyát a Rendõrkapitányságon, Rendõrõrsön, vagy a helyi körzeti megbízotti irodán a nyaralás, vagy egyéb távollét kezdetét megelõzõ egy héttel szíveskedjék leadni, vagy postán megküldeni.

A rendõrjárõrök ezt követõen munkájuk során felkeresik azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosai jelezték, hogy nem tartózkodnak otthon. Az ellenõrzés során az ingatlant kívülrõl szemrevételezik, megnézik, hogy a nyílászárókon, egyéb helyeken nem találnak-e erõszakos behatolásra utaló elváltozást.

Ha a tulajdonos kártya használatát is elõnyösnek tartja, kérjük szíveskedjen kitölteni, és az elõszobában, vagy a lakásának, házának lakóterében jól látható részen elhelyezni.

A nyaraló kártya rendszer nem nyújt tökéletes védelmet, teljes garanciát arra, hogy értékei biztonságban legyenek, de hasonlóan más vagyonvédelmi eszközökhöz és módszerekhez hathatósan csökkenti a betörés kockázatát.
RENDÕRKAPITÁNYSÁG
Közrendvédelmi Osztály
K Ö R M E N D
9900 Körmend, Hunyadi út 9.
Pf.: 21. ( Tel: 94/410-023 )


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.