Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2002. december 27 21:12:54 | körmendi hírek |
Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2002. december 27-én megtartott rendkívüli ülésén hozott fontosabb döntések és határozatok:


- Módosították a víz- és csatornaszolgáltatási díjakat:

Fogyasztás arányos díj:
lakosság: 136 Ft/m3 (index 105,4 %)
közület: 155 Ft/m3 ((index 106,9 %)

Szennyvízelvezetési és tisztítási díj:
lakosság: 150 Ft/m3 (index 105,5 %)
közület: 170 Ft/m3 (index 107,0 %)

Alapdíj
Vízmérő átmérője Ft/hó index :
13-20 mm 169 105,6%
25-30 mm 696 105,5%
40-50 mm 3165 105,5%

A rendelkezés 2003. január 1-jén lép hatályba. A fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.
Bebes István polgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy tárgyalások folynak a Vasivíz Rt-vel a körmendi szennyvíztisztító bővítéséről. Várhatóan a fejlesztések, bővítések az Rt. igazgatóságának jóváhagyása után 2003-ban megvalósulnak, így az 1994 óta húzódó ügyre végre pontot lehet tenni.

Döntöttek arról, hogy a helyi közlekedésben a kedvezményes (tanuló és nyugdíjas) bérletjegy ára 2003. január elsejétől 748 Ft-ról 785 Ft-ra (5 %-kal) nő.

Előterjesztést vitattak meg a Batthyány kastély-együttes egyes épületeinek használati jogáról való lemondásáról.
Az előterjesztés alapján a Szeleste 2001. Kft. A Batthyány-kastély épületegyüttes vagyonkezelői jogát szerződés keretében 2002. december 1-jétől megkapta.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál jelenleg folyik a kastély ingatlanrészeinek birtokbaadása a Kft. részére. Körmend Város Önkormányzata által jelenleg még - ingyenesen - használt ingatlanrészek:
- színházépület és kiállítóterem, gyermekkönyvtár,
- múzeum, raktár, fúvószenekari próbaterem,
- kertészlak, növényház, teniszpályák, parkrészlet,
- üzemterület, tanműhelyek

A Kft. kéri az önkormányazttól, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező, jelenleg az önkormányzat ingyenes hasznosításában lévő épületekről 2002. december 31-ével mondjon le!

Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi döntést hozott, arra vonatkozóan, hogy a Batthány-kastély épületegyüttesben használt ingatlanrészek ingyenes használati jogáról - a helyi igények mind teljesebb érvényesítése mellett - egy háromoldalú megállapodás alárírása után (KVI - Szeleste 2001. Kft - Körmend Város Önkormányzata) lemond. A testület 3 fős tárgyalódelegációt hozott létre, melynek tagja a polgármester, a pénzügyi és a kulturális bizottság elnöke.

Támogatást hagytak jóvá a kórház részére, melyben 17,5 millió forinttal a lift cseréjét, 2 millió forinttal egy ultrahang készülék beszerzéséhez járulnak hozzá.

A Római Katolikus Plébániahivatal tájékoztatóját vitatták meg, melyben Dr. Batthyány-Strattmann László 2003. március 23-án Rómában megtartandó boldoggá avatásához kapcsolódó körmendi intézkedések szerepeltek. Dr. Gyürki László pápai prelátus által készített tájékoztatót elfogadták és 3 millió forintos keretösszeget hagytak jóvá a feladatok végrehajtására.

Döntött a tesület arról, hogy a város hivatalos honlapját (www.kormend.hu) 2003. január elsejétől a Maxmédia Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Pannon Lapok Társaságával közösen működtesse.

Döntöttek egy mikrohullámú átjátszó beszerzéséről, mely a későbbiekben - további fejlesztéseket követően - a testületi ülések egyenes közvetítését, illetve más rendezvények "élő" közvetítését is lehetővé teszi.

Az ülésről készült felvételt 2003. december 28-án 08.30 órától a Városi Televízióban láthatják.
  · Korábban megjelent híreink a témában:

     · Ülésezik az önkormányzat  2002. december 20 17:45:51Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.