Elismerés hatvan év gyűjtőmunkájáért

droszler | 2006. június 02 10:00:19 | körmendi hírek |
Körmend, Budapest (nm) -Körmend és környéke hadtörténeti dokumentumainak 60 éven át történt gyûjtéséért tüntette ki a honvédelmi miniszter az ismert helytörténészt, Komjáthy Kálmánt.

Amikor gyûjtõszenvedélyének eredetérõl kérdezem, Komjáthy Kálmán, az ismert körmendi amatõr helytörténész kedves tanárait említi: õk hatottak rá, tõlük örökölte a régi tárgyak szeretetét, tiszteletét, megõrzésük fontosságát. Élete vezérgondolata Széchenyitõl való, régóta vele együtt vallja: „Múltbeni emlékeink megõrzése jövõnk záloga. Amely nemzetnek nincs múltja, jövõje sincs...“ A nyugdíjas, élete 77. évében járó festõ hirtelen jött betegsége miatt nemrégiben elkezdte felszámolni tematikusan rendezett, több ezer, sok-sok pótolhatatlan darabból álló gyûjteményét. Jelképes összegért adott át a helyi múzeumnak például Batthyányakkal kapcsolatos eredeti iratokat, a körmendi árvizek fotóit, a Holocaust Múzeum számára készített dokumentumokat a körmendi zsidóságról és Haranghy Jenõ festõmûvész munkásságával kapcsolatos értékes anyagot. Nem elõször tette ezt. Van a múzeumnak „Komjáthy-gyûjteménye“, ez gyarapodott adományaival május elején.

Komjáthy Kálmánról sokan tudják szeretett szülõvárosában, hogy Körmend és környéke hadtörténetének relikviáit is milyen lelkesen gyûjtötte az elmúlt hatvan évben. A honvédelem napja alkalmából Budapesten ezért magas szintû elismerést kapott: kiemelkedõ tevékenységét a honvédelmi miniszter az I. osztályú „Honvédelemért Kitüntetõ Cím“ és az ezzel járó jelvény adományozásával ismerte el. A kitüntetést Buttka Gusztáv alezredes, a Ludovikás Hagyományõrzõk Egyesületének elnöke adta át neki Budapesten.

Komjáthy Kálmán a Hadtörténeti Múzeumnak is számos dokomentumot ajándékozott gyûjteményébõl. Odakerültek a második világháború körmendi hadifoglyai- nak, elesett katonáinak a le- velei, fényképei; a nemrégiben katonai tiszteletadással Körmenden újratemetett, a háborúban hõsi halált halt Bejczy József repülõ száza-dos életének dokumentumai; Körmend második világhá-borús bombázásának, majd szovjet megszállásának iratai és fotói.

A helytörténész számos fotóval illusztrált könyvet írt az utolsó ludovikás hadnagyavatásról. (Ennek egy példányát is átadta a Hadtörténeti Múzeumnak.) A háborús helyzet miatt ugyanis ez Körmenden történt. 1944 õszén Budapestrõl ide költözött, itt mûködött a magyar katonatisztek elitjét képzõ Ludovika Akadémia. 1995-ben az egykori avatás színhelyén, a Várkert nagyrétjén emlékmûvet állítottak. Azóta itt gyûlnek össze, rendeznek találkozót szeptemberben, Ludovika napján a még élõ „Körmendi hadnagyok“, akik er-re mindig meghívják Komjáthy Kálmánt is.

- Nagyon meghatódtam. Életem, tevékenységem elismerésének tekintem a kitüntetést - hallom búcsúzóul Körmend fáradhatatlan helytörténészétõl és lokálpatriótájától.

forrás: www.vasnepe.hu


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.