Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2006. június 23 14:45:03 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. június 29-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A képviselõ-testület 2006. II. félévi munkatervének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

4. Likvid hitelkeret módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Elõirányzat módosítás ingatlan vagyonértékesítés kapcsán
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Elõirányzat módosítás intézményi eszközfejlesztések kapcsán
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Elõirányzat módosítások – Körmendi Napok, Körmendi Ifjúsági Önkormányzat kapcsán
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Pótelõirányzat biztosítása szúnyogirtásra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Fedezet biztosítása a Vida utca felújításának kivitelezési munkáihoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Fedezet biztosítása járdafelújításra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Fedezet biztosítása Körmend város Gondnoksága részére fûkasza vásárlására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Fedezet biztosítása sebességmérõ berendezések beszerzésére és elhelyezésére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Belsõ ellenõrzési intézkedési terv jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elõterjesztése:
a.A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás átszervezése
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Ifjúsági és Ifjúságvédelmi Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

15. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elõterjesztése:
a.A konferencia-kötet kiadásának támogatása
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán, a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

16. A Körmend 0682/8 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékesítési ajánlat megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Sirene Kft. ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Richter Udo ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. A 148/2006. számú határozat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Belterületbe vonási kérelmek
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Értékvédelmi támogatás odaítélése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Ausztria-Magyarország INTERREG III. A projekt partnerségben való részvétel
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Körmendi vállalkozások foglalkoztatás-növelõ támogatásáról szóló rendelet-tervezet elõzetes véleményezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. Tulajdonosi hozzájárulás 20 kV-os kábel létesítéséhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében javaslom tárgyalni:


1. Beszámoló a zárt ülésen született lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Területvásárlás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3.– 4. napirendi pont: Jelzálogjog ügyben döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Körmend, 2006. június 22.

Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.