Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2006. július 12 18:46:04 | körmendi hírek |
TÁJÉKOZTATÓ
Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2006. július 11-i rendkívüli ülésérõl

A Képviselõ-testület egy napirendi pontot tárgyalt meg július 11-i ülésén:

Körmenden 2001 óta biztosított a helyi tömegközlekedés. (A feladat ellátása önként vállalható önkormányzati feladat.) Az új közbeszerzésekrõl szóló törvény szerint ez a szolgáltatás közbeszerzési eljárás hatálya alá esik.

Közszolgáltatás esetén –az Önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján – a Képviselõ-testület folytatja le a közbeszerzési eljárást.

Körmend Város Önkormányzata az elmúlt idõszakban két alkalommal is közbeszerzési eljárást hirdetett, ám azok eredménytelenül zárultak, mert vagy nem nyújtottak be ajánlatot, vagy mert a legalacsonyabb vállalási ár is meghaladta az Önkormányzat rendelkezésére álló fedezetet.

Az Önkormányzat azonban továbbra is fenn kívánja tartani e közszolgáltatást, ezért ismételten közbeszerzési eljárást írt ki e feladat 4 éves ellátására.

Az ajánlattételi határidõig -2006. július 6. 9.00h –egy ajánlat érkezett a Vasi Volán Közlekedési Zrt. részérõl (9700 Szombathely, Körmendi út 92.)

A cég röviden bemutatkozott, ebbõl kiderül, hogy 1999-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A cég 1993 óta Rt-ként mûködik, jegyzett tõkéje 1.218.490.000 Ft. A részvények többségi tulajdonosa az ÁPV Rt. A Közlekedési Felügyelet által kiállított engedély alapján 212 autóbuszt üzemeltethetnek, ezek összes férõhely kapacitása 19.459 fõ. A társaság jármûvei 2005-ben 14,04 millió kilométert futottak, ezzel a teljesítménnyel 31 millió utas szállításáról gondoskodtak. Vas megyében 10 város és 214 község között 1202 km-en végeznek helyközi személyszállítást, és 12 belföldi távolsági vonalon, és 8 nemzetközi vonalon is tartanak fenn járatokat. Helyi személyszállítást Vas megyében 5 településen biztosítanak, köztük a megyeszékhelyen is õk látják el e szolgáltatást. 2001 óta a gazdasági társaság ISO 9001:2000 minõségbiztosítással is rendelkezik. Mûszaki üzletáguk a megye legnagyobb jármûjavító-felújító bázisa, ez a szakterület ISO 9002 minõségtanúsítvánnyal bír.

Kifejezetten a körmendi ajánlattal kapcsolatosan a társaság hangsúlyozta, hogy alvállalkozót nem kívánnak bevonni, saját tulajdonú jármûveikkel és velük munkaszerzõdésben álló sofõrökkel kívánják a szolgáltatást ellátni. Eddig és a jövõben is törekednek a menetrend betartására, emellett utastájékoztató és jegyérvényesítõ rendszert, elektronikus berendezéseket kívánnak üzembe állítani. A szakemberek szakmai képzésérõl gondoskodnak, a sofõrök vezetési és pihenõidejére vonatkozó szabályokat betartják.


Az ajánlattevõ rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához elõírt engedéllyel, amit a Vas megyei Közlekedési Felügyelet ASZ-18/000005 szám alatt állított ki.

Az ajánlattevõnek adó-és vámtartozása nincs. Az ajánlattevõnek az Önkormányzattal szemben adótartozása nincs.

Az ajánlattevõ 2005. gazdálkodása pozitívan zárult, mérleg szerinti eredménye 2.847 e Ft.

Az ajánlattevõ a mûszaki alkalmassági feltételeknek megfelel. A teljesítésbe az ajánlattevõ 2 db. EURO II-es motorral felszerelt, egyenként 85 férõhelyes jármûvet, illetve egy db. EURO III-as motorral felszerelt 79 férõhelyes jármûvet kíván bevonni.

Az ajánlattevõ vállalási ára: bruttó 300 Ft/km. Ez az ár a szolgáltatási szerzõdés hatálya alatt csak az éves inflációs rátával emelkedhet.

A Képviselõ-testület eredményesnek minõsítette a közbeszerzési eljárást, illetve az egyetlen ajánlattevõ ajánlatát érvényesnek fogadta el, és úgy döntött, hogy 2010. július 31-ig a közszolgáltatást a Vasi Volán Zrt. látja el Körmenden.

Körmend, 2006. július 12.

Dr. Stepics Anita
titkárságvezetõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.