Körmendiek látogatása Heinävesiben

droszler | 2006. július 12 21:28:39 | körmendi hírek |
HEINÄVEDEN LEHTI - BARÁTKOZÁS ÉVEKEN ÁT

Körmendiek látogatása Heinävesiben,

Kattintson a képere !
Hátsó sor: Eero Verkasalo, Martti Issakainen, Korbacsics Tibor, Pauliina Pelkonen, Csák Tamás
Elsõ sor: Ritva Verkasalo, Suoma Issakainen, Pintér Pál, Gombásné Nardai Ibolya, Horváth Sándor, Rauni Keinonen, Erkki Tuomainen

A Pääskyvuori kilátótoronynál.

"Múlt kedden Körmendrõl, magyar testvérvárosunkból egy csoport érkezett Heinävesibe. Az egy hétig tartó látogatás során megismerkedhettek Heinävesi nevezetességeivel, otthonos, kedélyes találkozásokkal kapcsolódhattak ki vendégeink.

Szerdán a körmendiek felsétáltak a Paäskyvuor-ii kilátótoronyhoz, ahol a táj szépségében gyö-nyörködhettek Ide volt tervezve egy piknik is, de a szeles idõjárás miatt áthelyezték Rauni és Erkki Keinonenék kertjébe, a tó partjára. Este a vendégek Sirkka és Risto Luostarinen újonnan épült füstös szaunáját élvezhették".

Pääskyvuori magával ragad.

- A Finn-Magyar Társaságban való tevékenység valóban a legjobb elfoglaltság, vélekedik Rauni Keinonen.

A következõ évben lesz 20 éve annak, hogy a Heinävesi-i férfikórus Körmendre látogatott. Még abban az évben Heinävesiben megalakult a Finn - Magyar Társaság helyi szervezete, a hivatalos test-vérvárosi megállapodás megkötésére 1990-ben került sor.

A csapat éveken keresztül együtt maradt és megfelelõen tevékenykedik. A látogatások tele vannak meglepetésekkel, és Magyarországon járva mindig valami újat látunk. Az elhelyezés és a programok szervezése soha nem jelentettek gondot, ugyanis a baráti kapcsolat az évek során tartós minõséget teremtett.

- Korbacsics Tibor, Mûvelõdési Központ igazgatója bámulja Pääskyvuori nyílt vidékét, mivel ez a vidék a Körmend melletti szülõföldjére emlékezteti."Az erdõk és a dombok mutatják ezt nekem, meg a környéken lakó emberek nyíltsága és jó közösségi szelleme." Korbacics Tibor második alkalommal jár Finnországban, legutóbb 12 éve volt. "Ez nosztalgikus látogatás, a régi emlékeim elevenednek meg. Az emberek ugyanolyan barátságosak, mint régebben. A stílus sem változott meg, aminek nagyon örülök" bizonygatja Korbacics Tibor.

A magyarul tudó Erkki Tuomainen elmondta, hogy a nyelvet fõleg könyvekbõl tanulta.

"Az én elsõ könyvem kölcsönzött könyv volt, amíg a nyelv meg nem fogott" nevetett Pauliina Pelkonen.

Pintér Pál a körmendi Magyar - Finn Baráti Kör elnöke elmondta, hogy Heinävesi - Körmend baráti kapcsolatának erõssége abban rejlik, hogy az együttmûködés széles alapokon nyugszik és szoros emberi kapcsolatokat takar. A mûködés kötetlen és egyáltalán nem merev.Pénteken a körmendiek a Városházán találkoztak, ahol a polgármesterek kölcsönösen tájékoz-tatták egymást és a megjelenteket városaik helyzetérõl és biztosították egymást a kapcsolatok folytatásáról. Heinävesi új polgármestere: Riitta A. Tilus asszony.

Kattintson a képere !
Bebes István és Riitta A Tilus a két polgármester.


A polgármesteri fogadás során adták át Pintér Pálnak az országos Finn - Magyar Társaság arany fokozatú érdemjelét a baráti kapcsolatok kialakításában és fenntartásában végzett munkája, valamint Finnország és a finn kultúra megismertetése terén végzett magas-színtû tevékenységéért.

Kattintson a képere !


A kitüntetést Leena Vlasoff, a Heinävesi-i Baráti Kör titkára és Martti Issakeinen a Baráti Kör elnöke adta át.

Martti Issakainen a következõ szavakkal méltatta Pintér Pál tevékenységét:

"Pintér Pál a baráti kapcsolatok lelke. Õ volt az elsõ körmendi vendég Heinävesiben. A ba-ráti kapcsolatokat létrejöttétõl kezdve viszi és szervezi".

Heinävesi és Körmend a baráti kapcsolatok minta / példaképe lett a PORI - ban meg-rendezett X. Finn - Magyar testvérvárosi konferencián, amelyen Bebes István polgármester úr is felszólalt.

" A múlt héten megrendezett szemináriumon Bebes István polgármester úron kívül részt vett Leena Vlasoff utazási-,Olli Tuovinen fejlesztési igazgató, valamint Körmend Város jegyzõje Dr. Stankovits György úr is."

Ez alkalommal készítették el az EU honpolgári kapcsolatának pénzügyi tervét is 2007 - 2013 közötti idõre. A hivatalos programnyilatkozat nemrég jelent meg. A munkatervet széles nyilvánosság elé tárták, melyben meghatározták a leggyorsabban elvégzendõ kölcsönös tennivalókat. Az eddigi finanszírozási rendszer nagyon lassú volt és nem biztosította évente több program megvalósítását. Az EU támogatást a testvérvárosok együtt pályázták és kapták meg, ha elfogadták õket. Leena Vlasoff szerint várhatóan új terveket kell készíteni. A Heinä-vesi - i Baráti Kör túlnyomórészt társadalmi munkák vállalásával saját maga finanszírozza tevékenységét. Például az idei nyáron fakitermelésbõl szereztek pénzt mesélte Leena Vlasoff.

2006. június 21 szerda.

Johanna Järveläinen:

forrás: http://www.magyarfinntarsasag.hu


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.