Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2006. szeptember 17 08:40:28 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. szeptember 21-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A Közbeszerzési Bizottság beszámolója az elmúlt idõszakban lebonyolított közbeszerzési eljárásokról
Elõadó: Bán Miklós a Közbeszerzési Bizottság elnöke

3. A költségvetés elõterjesztésekor és a zárszámadáskor kötelezõen beterjesztendõ mérlegek, kimutatások meghatározásáról szóló rendelet megalkotása
Elõterjesztõ: Dr. Stankovits György jegyzõ

4. Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervérõl szóló 36/2003. (XII.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Tûzoltóság tevékenységérõl
Elõadó: Király Lajos tûzoltóparancsnok

6. Polgármester tájékoztatója a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:

7. Saját hatáskörös elõirányzat módosítás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Fedezet biztosítása intézmények szakmai és informatikai fejlesztéseihez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Tûzoltóság eszközbeszerzési elõirányzatának rendezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. FALCO részvények értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Létszámleépítéssel kapcsolatos kiadásokra pályázat benyújtása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Pályázat benyújtása iparosított technológiával épült lakások felújítására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
13. Fedezet biztosítása ingatlan felújításhoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Fedezet biztosítása a Varia Áruház északi homlokzatának helyreállításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Fedezetkérelem a Batthyány konferencia kötet kiadásához
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

16. A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elõterjesztése
a. Az októberi városi ünnepek elõkészítése
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

17. Körmend városfásítási koncepciójának jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Derrivál Bt. ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Fentõs Gábor ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Ingatlanrész értékesítés kerékpártároló céljára
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. A körmendi 323/A/1 és 323/A/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Tájékoztató a piaci alapú bérlakások felépítésére vonatkozó szerzõdések megkötésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Tájékoztató „A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum és a Batthyányak” tudományos középtávú programról
Elõterjesztõ: Dr. Nagy Zoltán a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk

Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.