Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

droszler | 2006. szeptember 29 20:42:47 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Körmend város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a 2007. évre
ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK („A” típusú pályázat) SZÁMÁRA a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére

(A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.)

és
FELSÕOKTATÁSI TANULMÁNYOKAT KEZDENI KÍVÁNÓ FIATALOK
(„B” típusú pályázat) SZÁMÁRA

(A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû magyar állampolgárok (a 2006//2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.)

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál (Körmend, Szabadság tér 7.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2.


A pályázók pályázatukat pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani!

A pályázati ûrlapok mindkét típusra, az igazolás formanyomtatvánnyal együtt 2006. október 2-tõl a Polgármesteri Hivatalban a portán, vagy Szekeres Gábornál, a 117. számú irodában vehetõk át.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.