Alakuló ülés

droszler | 2006. október 06 15:47:10 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó
Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2006. október 11-én (szerdán) 14.00órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I. emeleti nagytermében

A l a k u l ó ü l é s -t

tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D :

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményérõl
Elõadó: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Képviselõk eskütétele
Eskü-vevõ: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. Polgármester eskütétele
Eskü-vevõ: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke

4. Megbízólevelek átadása a polgármester és a képviselõk részére
A Megbízóleveleket átadja: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság elnöke

5. A polgármester illetményének megállapítása
A javaslatot elõterjeszti: Dr. Unger Károly korelnök

6. Polgármesteri program ismertetése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Szavazatszámláló Bizottság létrehozása a titkos szavazás lebonyolításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Összeférhetetlenségrõl és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségrõl való tájékoztatás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 20/2002. (XII.31.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Javaslat a képviselõ-testület bizottságainak megalakítására, bizottsági tagok megválasztására
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

11. A bizottságok nem képviselõ tagjainak eskütétele
Eskü-vevõ: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság Elnöke

12. Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütétel
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester
Eskü-vevõ: Csima Árpád, a Helyi Választási Bizottság Elnöke

13. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

14. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára, gazdasági program kidolgozására, többcélú kistérségi társulás megállapodásának felülvizsgálatára
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

15. Közbeszerzési szabályzat módosításáról döntéshozatal
Javaslatot tesz: Bebes István polgármester

Körmend, 2006. október 5.


Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.