Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2006. november 24 12:43:09 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. november 30-án (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1.Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2.Körmend város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló 4/2006. számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3.A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 10/1996. (III.26.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4.A helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5.Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeirõl szóló 7/2002. (V.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6.Intézményvezetõi beszámoló az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola tevékenységérõl
Elõadó: Põdör Andrea igazgató

Folyó ügyek:

7.Elõirányzat biztosítás a 2006. évi költségvetési gazdálkodáshoz
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8.Saját hatáskörös elõirányzat módosítás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


9.Szociális foglalkoztatáshoz elõirányzat biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10.Központi támogatások jogcímeihez kapcsolódó elõirányzat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11.Polgármesteri Hivatalt érintõ létszámracionalizálásról való döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12.A Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Egészségügyi Kft. szakmai mutatók szerinti ellenõrzésérõl szóló beszámoló
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

13.Körmend város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14.Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15.A körmendi mozi tervpályázat értékelése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16.A Körmendi Partner Bt. kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17.Fentõs Gábor telekalakítási és ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18.Az 1491/41 és 1491/40 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19.A 93/2005. számú határozat visszavonása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20.Tájékoztató a szovjet katonatemetõ megszüntetésérõl
Elõterjesztõk: Szabó Ferenc alpolgármester
Bebes István polgármester

21.Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj pályázat elbírálásáról
Elõterjesztõk: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

InterpellációkZárt ülés keretében javaslom tárgyalni:


1.A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás ingatlanvásárlási kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2.A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. felügyelõbizottsági tagjainak megválasztása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3.Körmend múltja, jelene, jövõje Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4.Döntéshozatal jelzálogjog ügyben
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Körmend, 2006. november 23.Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.