Ülésezik Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete

droszler | 2007. március 23 14:40:58 | körmendi hírek |
Kattintson a képere ! KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. március 29-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásának jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló rendelet megalkotása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

Folyó ügyek:

4. Helyi közforgalmú közlekedés támogatására pályázat benyújtása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. 2007. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Új szindikátusi szerzõdés elfogadása a Régióhõ Kft. mûködése kapcsán
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Intézményi terembérleti díjak megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulással kötött szociális, pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásnak finanszírozásáról szóló megállapodás módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Tájékoztató az intézmények elõirányzatainak teljesítésének GAMESZ általi ellenõrzésérõl
Elõadó: Borsos Éva, a GAMESZ vezetõje

10. Javaslat civil szervezetek mûködésének, programjainak 2007. évi támogatására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


11. Javaslat nevelési, oktatási intézmények, valamint a Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

12. A 2007. évi majális helyszínének kijelölése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Önkormányzati intézmények hõellátó rendszereinek korszerûsítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. A Szabadság tér tervezésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Pályázat benyújtása útburkolatok felújítására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Pályázat benyújtása önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódóan
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. József Attila utcai szennyvízberuházás elõkészítéséhez kapcsolódó döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. A Sza-Fa Ajtó –Ablak Kft. kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Fedezet biztosítása korábban elvégzett munkák ellenértékéhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Körmend város köztemetõinek fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. A költségvetési rendeletben elõirányzott bevételekhez kapcsolódó döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Batthyány Emléktemplom területének rendezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Területcsere jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. KÖ-KA 3000 Kft. kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25. Walter Norbert és társai kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

26. Dr. Kollányiné Patkó Rita és Patkó Edina kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

27. Vételi ajánlat megtárgyalása (138/6A/2, 138/A/3, 138/A/7 hrsz)
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

28. A körmendi 190/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárásra beérkezett pályázat elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

29. Elõvásárlási jog gyakorlása végrehajtási eljárásban
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

30. Vízi túra táborhely hasznosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

31. Javaslat közterület átnevezésére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

32. Bírósági ülnökök választása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

33. Hulladékégetõ építése kapcsán állásfoglalás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

34. Javaslat az ICOMOS tagság megszüntetésre
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

35. Tájékozató a Boldog Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj-pályázat elbírálásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje
Interpellációk

Zárt ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. A Pénzügyi Bizottság összetételének módosítása, és a kórház mûködését felügyelõ bizottságba új tag delegálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A Körmend Múltja, Jelene és Jövõje Közalapítvány új kuratóriumi elnökének megválasztása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2007. március 23.
Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.