Az óvodai és általános iskolai beíratási időszak meghatározása

droszler | 2007. április 02 15:42:00 | körmendi hírek |
Az óvodai jelentkezések és az általános iskolai beíratások rendjét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 66.§ (4), valamint a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 15.§ (2) és 16.§ (1) szabályozza.

Körmend Város Önkormányzata a
2007/2008-as nevelési év, tanév,
jelentkezési, beíratási idõszakát
2007. április 25-26-27-ében határozza meg.

Április 25-én és 26-án 8.00-tól 17.00-ig, április 27-én 8.00-tól 12.00-ig fogadják az intézmények a jelentkezõket, beiratkozókat.
A térség településeirõl (Szarvaskend, Döröske kivételével) az intézményvezetõk csak akkor vehetnek fel gyermekeket, tanulókat, ha hozzák magukkal települési önkormányzatuk nyilatkozatát arról, hogy az állami normatív támogatás és a tényleges intézmény-fenntartási költségek közötti különbözet 100 %-át megtérítik.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.