Általános iskolai beíratás

droszler | 2007. április 02 17:10:55 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
HÍRDETMÉNY
általános iskolai beíratásról

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2007/2008-as tanévben általános iskolába lépõ, tanköteles korú gyermekek beíratásának rendje a következõ:

A beíratás idõpontja:
2007. április 25 - 26-án 800 - 1700-ig
2007. április 27-én 800 - 1200-ig

A beíratás helye:

Kölcsey Utcai Ált. Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12.
Olcsai - Kiss Zoltán Általános Iskola Körmend, Thököly u. 31.
Somogyi Béla Általános Iskola Körmend, Thököly u. 29.


Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
> a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
> az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodától, vagy nevelési tanácsadótól)
> a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát
> a diákigazolvány elkészítéséhez 1 db igazolványképet és 500.- Ft-ot
> a tanulói balesetbiztosítás díját (igény szerint)


A beiratkozás körzethatárok nélkül történik, a felvételrõl a Közoktatási törvény 6. §. (4) bekezdése értelmében az óvoda (vagy - törvényben meghatározott esetben - a nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Elsõbbséget kell biztosítania a beiskolázási körzetében körmendi lakóhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeinek!
Azt a gyermeket, akinek állandó lakóhelye nem Körmenden van, csak akkor veheti fel körmendi intézmény, ha a szülõ a helyi önkormányzattól, az állami normatív támogatás és a ténylegesen felmerülõ intézményi költségek közötti különbözet 100 %-ának átvállalásáról szóló nyilatkozatot hoz!
Körmend, 2007.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.