Óvodai beíratás

droszler | 2007. április 02 17:13:28 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
HÍRDETMÉNY
óvodai beíratásról

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2007/2008-as tanévben óvodába lépõ gyermekek beíratásának rendje a következõ:

A beíratás idõpontja:
2007. április 25 - 26-án 800 - 1700-ig
2007. április 27-én 800 - 1200-ig

A beíratás helye:
Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda Körmend, Bartók B. u. 9.
Mátyás Király Utcai Óvoda Körmend, Mátyás kir. u. 18.Az óvodába történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
> a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
> a gyermek "oltási kiskönyv"-ét
> a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát
> a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)


Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson vesz részt, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító óvoda).
Elsõbbséget kell biztosítania az állandó körmendi lakhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeinek!
Azt a gyermeket, akinek állandó lakóhelye nem Körmenden van, csak akkor veheti fel körmendi intézmény, ha a szülõ a helyi önkormányzattól, az állami normatív támogatás és a ténylegesen felmerülõ intézményi költségek közötti különbözet 100 %-ának átvállalásáról szóló nyilatkozatot hoz!


Körmend, 2007.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.