Ülésezett az önkormányzat

droszler | 2007. április 17 09:59:44 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Tájékoztató Körmend Város Önkormányzatának 2007. április 12-ei rendkívüli ülésérõl.


Három napirendi témája volt a rendkívüli ülésnek, mindhárom pályázatok benyújtásához kapcsolódik.

Az elsõ napirendi pontban az ÖNHIKI-s ( Önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben levõ települési önkormányzatok támogatása ) pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselõk. A pályázat benyújtásának határideje április 20, ezért is volt szükség rendkívüli testületi ülés összehívására. A feladatellátás alapfeltételei alapján az önkormányzat megfelel a pályázati kritériumoknak, és indulni kíván a pályázaton, errõl szóló határozatot fogadott el a képviselõ-testület. A pénzügyi iroda feladatául szolgál, hogy elvégezze azt a munkát, ami eldönti, hogy a további feltételek alapján is megfelel-e a város a pályázati feltételeknek.

Második pontként a március végi testületi ülésen a hozott a határozatait módosította annak érdekében, hogy a Ny-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatain tudjon tervezett beruházásaihoz forrást szerezni. Egyik esetben szennyvízhálózat bõvítése érdekében ( érintett terület Mónus Illés u., Lenkei u., Berzsenyi u., Széchenyi u., József A. u., Esze T. u. ). Önkormányzati forrásként 27,1 mFt szolgál, ehhez a pályázaton igényelt összeg 20 mFt.
Szintén a NyDRFT pályázatán szeretne támogatást szerezni az önkormányzat az önkormányzati intézményi rendszerek hõellátásának korszerûsítéséhez, az Idõsek Napközi Otthonában. Saját forrásként 13,1 mFt szolgál, ehhez igényel a város 19,6 mFt-os pályázati támogatást.

Harmadikként a közmunka pályázaton való indulásról, ill. saját erõ biztosításáról döntöttek a képviselõk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa által kiírt pályázatot a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás nyújtotta be. Sikere esetén 12 fõ aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülõ személlyel tud legalább 7 hónapos munkaszerzõdést kötni a Városgondnokság. Feladatuk az önkormányzati tulajdonú csapadékvíz és belvízelvezetõ csatornahálózat helyreállítása, karbantartása, belterületi utak környezetének gondozása, illegális szemétlerakók felszámolása, parkosítás, parkfenntartás lenne. A közmunkaprogramban résztvevõk legalább 15 %-ának a tevékenységgel kapcsolatos képzést kell biztosítani, mely a Nyugat Dunántúli Regionális Központtal történõ együttmûködés keretében valósulna meg. A pályázaton elnyerhetõ összeg vissza nem térítendõ támogatás, melynek minimum 80 %-át a foglalkoztatni kívánt munkanélküliek bér és közterheire kell fordítani. A pályázat lehetõségeit kihasználva tárgyi eszközök ( fûkaszák, kézi szerszámok, védõ- és munkaruhák ) beszerzését is szeretnék elérni 300 ezer Ft értékben. A pályázathoz kötelezõ önrész nincs, ugyanakkor a tárgyi eszközök ÁFA tartalmát önerõként biztosítani kell.

A képviselõ-testület mindhárom esetben egységesen támogatta a pályázatok benyújtását.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.