Szoboravatás és rendőrnap

droszler | 2007. április 22 19:14:14 | körmendi hírek |
Körmend Város Önkormányzata, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóságának Körmendi Rendészeti Szakközépiskolája 2007. április 21-én, szombaton 10.00 órai kezdettel tartotta meg Katona Zsuzsa szobrászmûvész "Katonafiát sirató anya" címû szobrának avatását a Szakközépiskola elõtti parkban.

Szoboravató ünnepi beszédet Szabó Ferenc úr, Körmend város alpolgármestere mondott.

Az avatással együtt került sor a Rendõrség Napja alkalmából történõ megemlékezésre is, melyen ünnepi beszédet dr. Orbán Péter r. altábornagy úr, Vas megye rendõrfõkapitánya mondott.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével V. Németh Zsolt, Vasvár város polgármestere, a térség országgyûlési képviselõje. Jelen voltak a térség államigazgatási szerveinek vezetõi, Körmend város képviselõ-testületének tagjai, a társ fegyveres és rendvédelmi szervek és az együttmûködõ tanintézetek vezetõi, valamint a Vas megyei bírói és ügyészi szervezetek képviselõi.

A Rendõrség Napja alkalmából eredményes és színvonalas szakmai munkája elismeréseként, a tanintézet igazgatójának kezdeményezésére, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság vezetõjének javaslatára az igazságügyi és rendészeti miniszter elõléptette nyugállományú rendõr alezredessé Iglói Dorottya nyugállományú rendõr õrnagyot, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Oktatási Szervek Alapozó Ismereti Szakcsoport Jogi és Rendészeti Igazgatási Csoport tanárát.
A Körmendi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója hosszabb idõn át kiemelkedõen végzett munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette dr. Geröly Gyula nyugállományú rendõr ezredest, az Oktatási Szervek Rendõri Szakcsoport Közrendvédelmi Csoport tanárát és dr. Artner Istvánné nyugállományú rendõr alezredest, az Oktatási Szervek Alapozó Ismereti Szakcsoport Jogi és Rendészeti Igazgatási Csoport tanárát.

Forrás: http://www.rendeszkepzo-kormend.hu/


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.