Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2007. május 25 21:00:47 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
MEGHÍVÓ

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. május 31-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeirõl szóló 7/2002. (V.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A közterületek használatáról és rendjérõl szóló 21/2003. (VI.l.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Elõvásárlási jog alapján önkormányzati tulajdonba kerülõ ingatlanok hasznosítására vonatkozó rendelet megalkotása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

5. Egészségügyi alapellátás finanszírozását érintõ döntés meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Körmendi Kulturális Központ részére pótelõirányzat biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Bérleti díj emelése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Sportcsarnok légszûrõ betétjeinek cseréjéhez fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9.Ferrosüt Kft. mérlegének megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Körmendi Kulturális Központ terembérleti díjainak megállapítása 2007. évre
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11 .Javaslat a 100 éves Kossuth szobor felújítására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester Egyed Gyula bizottsági elnök

12. Intézményfenntartó társulás létrehozásának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester Egyed Gyula bizottsági elnök

13. A körmendi köztemetõk üzemeltetésére kiírt pályázati eljárás során benyújtott pályázat elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Körmend város út- és járdafelújítási ütemtervének megtárgyalása 2008-2010
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Beszámoló a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Földrészlet vásárlásának jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17.Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Ingatlan értékesítésre vonatkozó szándék megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Javaslattétel Gayer Gyula Emlékplakett odaítélésére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Egészségügyi Konzultatív Fórumba tag delegálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztalba tag delegálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Tájékoztató szindikátusi szerzõdés megkötésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk

Zárt ülés keretében javaslom tárgyalni:


1-8. Fellebbezések, kérelmek

Körmend, 2007. május 25.


Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.