Pályázati kiírás

droszler | 2007. május 27 21:15:22 | körmendi hírek |
A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítésérõl, hasznosításáról szóló 39/2003. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet alapján a következõ nyilvános pályázati felhívást teszi közzé az önkormányzati ingatlanok értékesítésére:

Pályáztatásra kerülõ ingatlanok felsorolása, és az ingatlanok kikiáltási árai:
A körmendi ingatlan-nyilvántartás szerinti:
• 448/A/44 hrsz. Körmend, Rákóczi u. 38.
üres, 143 m2 üzlethelyiség 21.000.000 Ft+áfa

• 200/14/A/1hrsz. Körmend, Rákóczi u. 31.
bérlõvel terhelt, 49 m2 üzlethelyiség 7.350.000 Ft+áfa

• 200/17/A/1 hrsz. Körmend, Rákóczi u. 25.
bérlõvel terhelt, 44 m2 üzlethelyiség 6.470.000 Ft+áfa

• 221/7/A/3 hrsz. Körmend, Rákóczi u. 17.
bérlõvel terhelt, 38 m2 üzlethelyiség 5.700.000 Ft+áfa

• 221/7/A/2 hrsz. Körmend Rákóczi u. 15-17
bérlõvel terhelt, 91 m2 üzlethelyiség 13.200.000 Ft+áfa

• 230/1/A/3 hrsz. Körmend Rákóczi u. 9-11.
bérlõvel terhelt, 101m2 egyéb helyiség 17.170.000 Ft+áfa

• 221/8/A/1hrsz. Körmend, Rákóczi u. 13.
bérlõvel terhelt, 16 m2 üzlethelyiség 3.520.000 Ft+áfa

• 443/1/A/1hrsz. Körmend, Deák F. u. 2.
bérlõvel terhelt, 73 m2 üzlethelyiség 11.460.000 Ft+áfa

• 443/2/a/1 hrsz. Körmend, Deák F. u. 4.
bérlõvel terhelt, 21 m2 garázs 1.600.000 Ft+áfa

• 443/2/A/2 hrsz. Körmend, Deák F. u. 4. bérlõvel terhelt, 12 m2 garázs 910.000 Ft+áfa

• 443/2/A/4 hrsz. Körmend, Deák F. u. 4. bérlõvel terhelt, 10 m2 garázs 760.000 Ft+áfa

• 443/2/A/5 hrsz. Körmend, Deák F. u. 4. üres, 10 m2 garázs 760.000 Ft+áfa

• 444/2/A/1 hrsz. Körmend, Deák F. u. 6. bérlõvel terhelt, 21 m2 garázs 1/2 rész eladó 800.000 Ft+áfa

• 444/2/A/4 hrsz. Körmend, Deák F. u. 6. bérlõvel terhelt, 22 m2 garázs1.670.000 Ft+áfa

• 200/19/A/1hrsz. Körmend, IV. Béla k. u. 3. bérlõvel terhelt, 33 m2 garázs 1/2 rész eladó 860.000 Ft+áfa

• 200/17/A/2hrsz. Körmend, Rákóczi u. 25. üres, 22 m2 üzlethelyiség (orvosi rendelõ) 3.498.000 Ft+áfa

Az ajánlatok benyújtásának helye: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. székhelye: Körmend, Rákóczi u. 35.
A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fõ szempont a vételár nagysága.
Az ingatlan-értékesítéssel kapcsolatos elõírások: A vételárat egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 30 napon belül kell megfizetni.
Az ajánlat minimális tartalmi elemei a részletes kiírás tartalmazza.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. június 12. 10.00 óra, (a postai úton feladott pályázatoknak ezen idõpontig be kell érkezniük), nyilvános bontásának ideje pedig 2007. június 12. 11.00 óra a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft székhelyén, Körmend, Rákóczi u. 35. szám alatt.

A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhetõ: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft.-nél, illetve a 94/594-551-es telefonszámon ügyfélfogadási idõben.
A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, a Körmendi Tv-ben és a Képújságban
kerül meghirdetésre.

Kovács Miklós ügyvezetõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.