Háborús történet

droszler | 2007. június 01 17:09:57 | körmendi hírek |
Körmend (bb) - Vasárnap avatták fel a II. világháborúban hõsi halált halt vitéz Bejczy József repülõ százados emléktábláját, majd a résztvevõk a Hõsök terére vonultak a városi megemlékezésre.

Az emléktábla avatóján dr. Kátai László ezredes, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola nyugalmazott igazgatója mondott ünnepi beszédet.

- Emlékezni gyûltünk ma itt össze Bejczy József családi házának helyén - kezdte az ezredes. - Emlékezni kell a hõseinkre, s körmendiek sokasága kell, hogy megõrizze a százados emlékét.

Az ezredes a repülõ százados életútját is ismertette a jelenlévõkkel, s kitért halálának szörnyû körülményeire is.

- A százados a 101-es honi vadászezred parancsnoka volt, feladatként Budapest védelmét kapta - mesélte az ezredes. - Jelszavukat - Vezérünk a bátorság, kísérõnk a szerencse!- mindig komolyan vették. A százados alacsony, fekete hajú, keskeny orrú, villogó szemû, csupaszív ember volt. 1944. októberében újabb feladatot kapott a vadászezred, mégpedig egész Magyarország légi védelmét bízták rájuk.

A százados 1944. november 4-én, egy ködös, hideg reggelen szállt fel utoljára. Parancsa légi felderítés és szabadvadászat volt. Gépét azonban lelõtték, s egy tanya mellett zuhant le. Az ott élõk nem mertek a közelébe menni, de este mégis odamerészkedtek. Egy alsónadrágra levetkõztetett holttestet találtak. A századost, mivel nem tért vissza, halottnak nyílvánították, s egészen tavalyig idegen földben nyugodott. Tavaly hamvait újratemették Körmeden. A táblát az ünnepi beszéd után az ezredes és Bebes István polgármester avatta fel.

Az ünnepség a Hõsök terén folytatódott, ahol dr. Nagy Zoltán múzeumigazgató mondott beszédet.

- Még tartott az elsõ világháború, amikor 1917-ben megszületett az a törvénycikk, mely kötelezõvé tette, hogy a háborúban részt vett hõsök emlékét méltóképp megünnepeljék - kezdte az igazgató. - Ma már mindazokra emlékezünk, akik a magyar nemzet történetében a haza, a szabadság, a forradalmak áldozatai lettek. Körmend nem volt hálátlan, s a háborúban elesetteknek emlékmûvet állított, s azóta sok név felkerült erre a táblára.

A Kisfaludy Strobl Zsigmond által készített, több alakos mûvet nyolcvan évvel ezelõtt avatták fel. Egy három méter magas sziklakertté kiképzett halmon állt, s ekkor 183 név szerepelt rajta. Azóta változott az emlékmû környezete is, s több név került fel a táblára is.

- Hõseirõl a város nem feledkezik meg - zárta beszédét az igazgató. - Azoknak, akik idegen földben nyugszanak, emlékük csak a szívünkben él.

A beszéd után az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola verses mûsora következett, majd ezután a Hõsök emlékmûvénél a résztvevõk elhelyezték a megemlékezés koszorúit és virágait.

Szerzõ: Bajdó Bettina
Forrás: www.vasnepe.hu


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.