Középkori uradalmi malmot tártak fel Körmenden

droszler | 2007. június 05 17:52:06 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
Középkori uradalmi malmot tártak fel Körmenden

Körmenden a Berzsenyi Dániel és a Mónus Illés utca által határolt üres területen csatornaépítési munkálatok közben értékes középkori leletekre bukkantak. Megtalálták és feltárták a középkori uradalmi malmot. Az alábbiakban a malom történetérõl Dr. Siklósi Gyula régész írását olvashatják


Siklósi Gyula:
A KÖRMENDI URADALMI MALOM ÉS AZ
URADALMI MOLNÁR HÁZA

A középkori Körmendi uradalmi malom (111) a mai Mónus Illés utca 13-17. (topgráfiai száma: 35/1/4/9/13-17.) helyén, a Berzsenyi utca torkolatánál, a Rába mellett elterülõ, ma beépítetlen területen állt. Elõször Ellerbach János 1499-ben kelt végrendeletében1 szerepel a Rába partján álló körmendi iskola, a Szent Erzsébet templom Boldogságos Szûz Mária oltárának igazgatója és plébánosa, továbbá három malom, köztük az iskola alatti rábai malom, a szecsõdi rábai malom és István deák körmendi malma. Jóval késõbb, 1608-ban, Molnár Jánost, az „vr eõ nagysága molnárját", majd két évvel késõbb, 1610-ben újra malmot nevezi meg okirat.2 1634-ben kiöntött a Rába, ezzel egyidõben, a folyó építõ tevékenysége folytán, a körmendi malom szárazon maradt.3 Négy évvel késõbb, 1638-ban a Rába alámosta a malmot, melyet egy év múlva az ár ismét megrongált, ám ebben az évben tûzkárt is szenvedett.4 Hidasy István 1641. július 12.-én kelt jelentésében azt olvashatjuk, hogy a Rába kaputól a másik kapuig a palánk elkészült, a kõbõl épült Felsõ kaputól a várig, onnan a malomig azonban még nagyon sok a híja5. Az 1499-ben az iskola alatt mûködõ rábai tealomról 1646-ban megtudjuk, hogy ekkor Lõvei B. telkén áll, 1649-ben pedig az is kiderül, hogy a Malom utcában van a molnár háza (105) és mellette található a malom (106)6. A mai Berzsenyi Dániel utcát (35/1/4/3.), mint Körmend egyik legrégibb utcáját, már az 1667­es, Karlsruhe-ben õrzött városalaprajzon is megtaláljuk. Az utca, melyet 1907-ben már Berzsenyi Dániel utcának neveztek (Berzsenyi u. (1907, 1921, 1930), (1967, 1979, 1982, 1995, 2000 k., 2003)), korábban a beszédes Malom utca (Malom utza (16987 1857, 1867, 1887), Malom Ucza (1757)) nevet viselte. 1653-ban Svastics szerint a város „az Malom uczától fogva az felseõ kapuigh" leégett, késõbb, 1760-ban egy forrás újra Malom Uttzának nevezi, ekkor itt lakott özv. Geor. Horváth varga.8 1641-ben ismét árvíz rongálta meg a malmot, melyet az ár 1644-ben a malomgáttal együtt újólag tönkretett. A sok átépítést megélt malmot 1647-ben ismét javítani kellett.9 Péter várkovács egy 1643-ban kelt forrás szerint egyúttal a várban és a malomban is szolgált. 10 1649-ben bizonyos, hogy többek között molnárok is éltek, dolgoztak Körmenden. A régi malmot 1657-ben az árvíz úgy megrongálta, hogy teljesítõképessége is csökkent. Ez komoly gondot okozhatott, hisz 1654-ben már olyan nagyszámú cselédség volt a várban, a körmendi malom nem tudta õket ellátni.11 Elsõ alaprajzi ábrázolását az 1667-ben készített, Karlsruhe-ban õrzött városalaprajzon találjuk, melyen csaknem négyzetes alaprajzú (._ábra). A már több sebbõl vérzõ malom helyett Batthyány Lajos (1720-1765) új ötkerekes, lécvágásra is alkalmas malmot építtetett. 12 Az 1724-es térképen ábrázolják, itt csaknem négyzetes alaprajzú, mellette hasonló alaprajzú, de kisebb ház látható (. ábra). 1766-ban említik a malmot, melyet 1789-ben ismét ábrázolnak (.-ábra). Az elsõ katonai felmérésen (1784) „Körmender Mühl"-nek (. ábra), 1817-ben pedig „Uraság Malmá"-nak nevezték (. ábra). Az 1807-ben újból tatarozott malom élete azonban már nem tartott sokáig; 1820-ban ugyanis az árvíz a malomgátat elszaggatta és az ötkerekes malomban az õrlés megszûnt13 Ugyan az 1820 körül készült Rába szabályozási térképen még ábrázolják (. ábra), ezen csaknem négyzetes alaprajzú, mellette hasonló, de kisebb házzal, melyeket a Rába árvize szárazra tett. Hasonló alaprajzi elrendezéssel jelenik meg az épületegyüttes az 1821-ben szerkesztett Rába szabályozási térképen ,Die Mühle" felirattal (.'ábra). Igaz ugyan, hogy 1830 körül még Harangozó János és Joseph Schuller tervet készített egy, a Rábán építendõ hatkerekû malomról, azonban 1840 körül a körmendi malom már raktár, a 19. században pedig Huszárlaktanya. 14 Az 1879-es térképen már nem ábrázolják (. ábra), 1921-ben pedig a már üres telek tulajdonosa özv. Magassy Antalné, Háry Katalin (. ábra). A Mónus Illés utca 13-17. (35/1/4/9/13-17.) elõtt ívelt át a Rábán az Urasági malomhoz tartozó Malomgát. A malomgátat megrongálta, vagy elvitte az árvíz 1635-36-ban, 1639-ben, 1641-ben, 1643-ban, 1644-ben és 1820-ban 15. Ábrázolása az 1667-es, az 1724-es és az 1821­es városalaprajzokon látható.
A mai Berzsenyi Dániel utca (egykori Malom utca) 22-ben (35/1/4/3/22.) volt az uradalmi molnár háza. Mint azt fentebb olvashattuk, 1608-ban Molnár Jánost, .,az vr eõ nagysága molnárjá"-t, 1643-ban Péter várkovácsot, aki a várban és a malomban is szolgált, nevezte meg okirat. 16 Egy 1649-es adat szerint molnárok éltek, dolgoztak Körmenden, talán kevesen, mivel 1654-ben olyan nagyszámú cselédség volt a várban, hogy a körmendi malom nem tudta õket ellátni 17. 1649-ben a Malom utcában volt Molnár Á., uradalmi molnár háza (105), a mellette lévõ telken állt a malom (106).18 A molnár házát 1641-ben és 1766-ban is említi forrás.19 A mindenkori molnár házát az 1820 körül készült térképen, a mai helyén ábrázolják, a trapéz alaprajzú telken két téglalap alaprajzú épület látható, a mai alaprajzi elrendezéssel '°(. ábra/4). Az 1821-as térképen „Die Mühle" felirattal, csaknem négyzetes alaprajzú, kétkerekû malom látszik, mellette hasonló alaprajzú, de kisebb, egykerekû malomépület közelében, a Berzsenyi u. végén pedig a molnár háza egy (utcai) épülettel. (. ábra) 1840-ben leírták a téglából épült molnárlakást, melynek az udvarán istálló volt.20 1857-ben. 1867-ben és 1921­ben a molnár házát a mai helyén ábrázolták, a trapéz alaprajzú telken két téglalap alaprajzú épülettel, mai alaprajzi elrendezéssel (. ábra/4, . ábra). (1867-ben az udvari épületet nem jelenítették meg.) Az uradalmi molnárok egykori háza, istálló épülete, ma a Berzsenyi Dániel u. 22., (Hrsz 124.) (. ábra/4) alatt tekinthetõ meg, szinte változatlan állapotában. 2007. május 21.-én, szennyvízátemelõ kút ásása során az egykori Uradalmi malom középkori habarcsba rakott téglafalára, a malom északnyugati sarkára bukkantak.


1 A végrendelet évszáma Iványinál 1489 (Iványi (1942) 16.), Bándinál 1499. (Bándi 198- 71.)
2 Iványi (1942) 76., 134.
3 lványi(1942)102.
4 Iványi (1942) 102., 103.
5 Iványi (1942) 103.
6 Koppány 1986 3I., Szentmihályi 1980. 23., 48.
7 Iványi (1942) 59.
8 Iványi (1942) 61.
9 Iványi (1942) 104.. 105.
10 Iványi ( 1942) 51.
11 Iványi (1942) 88., 105.
12 Koppány 1986. 49.
13 Kondicsné 2003. 76., Koppány 1986. 75.
14 Koppány 1986. 78.
15 Iványi (1942) 102-104., Kondicsné 2003. 76.
16 Iványi (1942) 51.,134.
17 Iványi (1942) 88.
18 Szentmihályi 1980. 23., 48., 97.
19 Iványi (1942) 103., Koppány 1986, 63.
20 Kondicsné 2003. 94.


További képek a >>>Képgalériában<<<


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.