Megszűnve marad

droszler | 2007. június 23 08:27:11 | körmendi hírek |
Körmend - Már korábban határoztak arról a képviselõk, hogy négy városi intézményt összevonnak, fõleg a gyereklétszám csökkenése miatt. A megszüntetõ javaslatot most elfogadták.

Bebes István polgármester utalt a február 22-ei közgyûlésre, amin határozat született az Olcsai-Kiss Zoltán, valamint a Hunyadi úti általános iskolák összevonására. Ugyancsak ezen az ülésen javasolták, hogy a városi bölcsõdét olvasszák be a Mátyás király utcai óvodába. A polgármester utalt az írásos szakvéleményekre, amelyek helyesnek ítélték meg a tervezett összevonásokat. A megyei önkormányzatnál példá- ul azt állapították meg, hogy a tervezett lépések nem ellentétesek a megye közoktatási fejlesztési terveivel (a megyei önkormányzat oktatási bizottságának elnöke, Mészáros Árpád, körmendi - a szerk. megj). Ugyanakkor a becsatolt írásos anyagból az is kiderült, hogy nem mindenki értett egyet a folyamattal. Bedõcs Tiborné, a Hunyadi úti iskola szülõi szervezetének vezetõje április 26-án kelt levelében a következõket írja: A szülõi szervezet megvitatta a Hunyadi és az Olcsai iskolák összevonásának tervét. Mindezt a felsorolt érvek alapján nem látjuk indokoltnak... A felsorakoztatott érvek, úgy érezzük, semmi esetre sem jók. A szülõi szervezet nevében, gyermekeink érdekében kérjük, hogy az Olcsai-Kiss Zoltán iskolával történõ összevonást ne tegyék meg! Aggodalmának adott hangot a Hunyadi igazgatónõje, Solymár Csabáné is április 25-én kelt levelében. Ebben azokra a szempontokra reagál, amelyek az összevonás indokait tartalmazták. Idézet: A 7. pontban meghatároztott indok, jelesül - Az átszervezés gazdasági eredménye 1 magasabb vezetõi pótlék összege - komolytalan, hiszen ez az összeg a város költségvetését kb. bruttó 200 ezer forinttal növelné, amely meglátásunk szerint nem lehet elfogadható ok az összevonás megtételére. A Hunyadiban nem mûködik diákönkormányzat, az Olcsaiban igen; ez utóbbi helyesli az összevonást.

Erõl a csütörtöki közgyûlésen szavaztak a képviselõk, s némi meglepetésre az érintettek közül senki sem volt jelen. Solymár Csabánét Bebes István mentette ki, mondván, nem tud jelen lenni . Az õ esetében pályafutása elismeréseként címzetes igazgatói címet adományoztak, mely az igazgatói pótlék, havi 45 080 forint meghagyásával jár. Szavazás elõtt Egyed Gyula szocialista bizottsági elnök fejtette ki álláspontját, mondván: átgondolt folyamatról van szó. Szerinte a beolvadásokkal a szakmai önállóság megmarad. Bár, tette hozzá, ahol rázzák az almafát, ott a gyümölcs is megsérülhet . Köbli József, a Rába-parti Fórum képviselõje bejelentette: nem szavazzák meg a javaslatot. Ezután 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett a testület elfogadta az összevonást.


Hasonló arányban döntöttek a Mátyás király utcai óvoda és Körmend Város Önkormányzatának Bölcsõdéje összevonásáról is. Bár elõzetesen itt is akadtak ellenvélemények, a döntés idején már szó sem volt civil kurázsiról. Csernyik Istvánné, a megszûnõ városi bölcsõde vezetõje, valamint Nagy Józsefné, a bölcsõdei közösség vezetõje korábban még azt írta a testületnek, hogy Nem elfogadható az összevonás, ennek egyetlen indokával sem értünk egyet.


Az összevonásokkal kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta: csak ily módon menthetõk meg , az intézmények, mert sem a város szûkös büdzséje, sem az állami támogatások rendszere, sem a születésszám nem teszi lehetõvé a négy intézmény önálló mûködtetését.

forrás: www.vasnepe.hu


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.