Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. II. félévi munkaterve

droszler | 2007. június 25 15:24:27 | körmendi hírek |
KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

2007. II. félévi

M U N K A T E R V E2007. augusztus 30.

1.Az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

2.Beszámoló az önkormányzat 2007. I. féléves gazdálkodásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

3.Körmend város Önkormányzata ifjúsági koncepciójának jóváhagyása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

4.Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2007. szeptember 27.

1.Létszámleépítés egyszeri kiadásaira pályázat benyújtása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

2.Az októberi városi ünnepek elõkészítése, javaslat a szónokok személyére.
Elõterjesztõ: Egyed Gyula az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
Illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

3.Javaslat a városi kitüntetésekre.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Képviselõ-testület valamennyi bizottsága

2007. október 4. Közmeghallgatás

1. M8-as autópálya és elkerülõ úttal kapcsolatos kérdések megvitatása.


2007. október 25.

1.Köztemetõk 2008-2010 évekre vonatkozó karbantartási, felújítási ütemtervének jóváhagyása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság és Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

2.A temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 26/2000. (XII.21.) rendelet felülvizsgálata.
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság és Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
3.Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. minõségi mutatók szerinti értékelésérõl.
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság Elnöke
Illetékes bizottság: Egészségügyi és Népjóléti Bizottság

4.Belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása 2008. évre.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

5. Alpolgármesteri beszámolók.

2007. november 29.

1.A víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló 4/1994. (II.10.) rendelet módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

2.Beszámoló az önkormányzat 2007. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2008. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

3.Beszámoló az erdõgazdálkodási tevékenység ellátásáról.
Elõadó: Horváth Gábor erdõgazdálkodási tevékenység ellátásával megbízott
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság és Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság

4.Beszámoló a polgármesternek a Körmend és térsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5.Beszámoló a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Dr. Szabó Barna az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke
Illetékes bizottság: Egészségügyi és Népjóléti Bizottság

6.Intézményvezetõi beszámoló a Körmendi Zeneiskola munkájáról.
Elõadó: Sabáli László intézményvezetõ
Illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság


2007. december 20.

1.GAMESZ beszámolója az intézmények gazdálkodásáról, kiadási elõirányzataik felhasználásáról, valamint a bevételi elõirányzataik teljesítésérõl.
Elõadó: Borsos Éva intézményvezetõ
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

2.Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság beszámolója a köztemetõk üzemeltetésére kötött vállalkozási szerzõdés teljesítésérõl.
Elõterjesztõ: Csák Tamás Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke
Illetékes bizottság: Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság3.Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2007. évi tevékenységérõl.
Elõterjesztõ: Bán Miklós a Közbeszerzési Bizottság elnöke
Illetékes bizottság: Közbeszerzési Bizottság

4.Beszámoló a 2007. évi belsõ ellenõrzési terv végrehajtásáról.
Elõadó: Karakai Tamás belsõ ellenõr
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

5.2008. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Pénzügyi Bizottság

6.Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról 2007. május – 2007. október.
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ
Illetékes bizottság: Az önkormányzat valamennyi bizottsága

7.A képviselõ-testület 2008. I. félévi munkatervének jóváhagyása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Illetékes bizottság: Az önkormányzat valamennyi bizottsága

8.Intézményvezetõi beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves mûködésérõl.
Elõadó: Korbacsics Tibor intézményvezetõ
Illetékes bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

9. Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság beszámolója

Körmend, 2007. június 6.Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.