Önkormányzati program 2006-ig

droszler | 2003. március 13 02:10:19 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !Elkészült Körmend város önkormányzati programja
2002-2006-ig terjedő időszakra.
"Célunk megvalósításához nélkülözhetetlen valamennyi körmendi polgár akarata, összefogása és támogatása, éppen ezért programunkat széles körben szeretnénk megvitatni és a megfogalmazódó javaslatokat figyelembe venni."
Terjedelmi okokból itt a program tartalomjegyzékét és a programalkotás célja című fejezetet olvashatják.
A cikk végéről a teljes dokumentum letölthető word formátumban.
A programmal kapcsolatos véleményét kifejtheti itt a cikknél, a Fórumban vagy akár közvetlenül Bebes István polgármesternek (polgarmester@kormend.hu) írt e-mailben is.

Körmend város önkormányzati programja
2002-2006.


Tartalom
1. A programalkotás célja

2. A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)

2.1. Az NFT legfontosabb irányai

2.2. A Nemzeti Fejlesztési Terv céljai

2.3. A prioritások kihatásai és a specifikus célok közötti kapcsolat

3. A program fő céljai

4. Fejlesztési irányok és intézkedések

4.1. A város térségbeli pozíciójának, versenyképességének megerősítése és növelése, a határon átnyúló együttműködési lehetőségek kihasználása

4.2. Felkészülés az EU-csatlakozásra: feladatok és lehetőségek

4.3. Körmend lakossága életminőségének javítása
- Munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése
- Szociális feladatok
- Egészségügyi ellátás és szolgáltatás
- Otthonteremtési program
- Sportélet
- Az épített környezet védelme
- Infrastruktúra
- Az oktatási-nevelési és a közművelődési intézmények

4.4. A város arculatának megfogalmazása és kialakítása

5. A megvalósítás szervezeti és pénzügyi alapjai

5.1. Gazdálkodás

5.2. A polgármesteri hivatal szervezeti kérdései

6. Kapcsolatrendszer

1. A programalkotás célja

Hazánk közelgő EU-csatlakozása megköveteli, hogy az elkövetkezendő évek programjait úgy fogalmazzuk meg, hogy az illeszkedjen a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, valamint az országos operatív programokhoz.

A Nemzeti Fejlesztési Terv ágazatokra vonatkozó programokat tartalmaz, melyhez illeszkednie kell a települések elképzeléseinek. A tervek szerint hazánk 2004. május 1-től felvételt nyer az Európai Unió tagországai közé, erre az időpontra azonban önkormányzatunknak is készen kell állnia a csatlakozásra. Az elkövetkezendő nagyon rövid időszak feladata a felkészülés kell, hogy legyen.

Célunk elsősorban a középtávú stratégia kijelölése, az ehhez kapcsolódó prioritások meghatározása a 2002-2006. közötti önkormányzati ciklus idejére.

Megfogalmazott terveink a négyéves cikluson túlmutatnak, ezzel nem titkolt célunk Körmend távlati fejlődési irányainak kijelölése, hisz fontos, hogy az előttünk álló négy év illeszkedjen a város hosszú távú fejlődéséhez.

Célunk megvalósításához nélkülözhetetlen valamennyi körmendi polgár akarata, összefogása és támogatása, éppen ezért programunkat széles körben szeretnénk megvitatni és a megfogalmazódó javaslatokat figyelembe venni.

Bízunk abban, hogy nagy múltú városunk közös munkánk eredményeként elfoglalhatja méltó helyét a szűkebb és tágabb régióban.

A teljes program letölthető innen: Körmend város önkormányzati programja 2002-2006


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.