Megyei kitüntetettek

droszler | 2003. március 15 16:11:05 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !

A városi megemlékezést követően a Batthyány kastély Színházterme adott otthont Vas Megye Közgyűlésének, ahol megemlékező, díjátadó ünnepi ülést tartottak. Az ünnepi műsort és Markó Péternek a megyei közgyűlés elnökének ünnepi beszéde után kitüntetések átadására került sor.


A körmendi kitüntettek:

"Vas Megyéért díj"

Dr. Faragó Gábor, a körmendi EGIS Rt. Lacta Gyógyszergyár igazgatója
1971-ben került a körmendi gyáregységbe, előbb főmérnökként, majd összevont üzemvezetőként dolgozott, 1998-tól a gyáregység igazgatója. Felelős beosztásaiban nagy szerepe volt a körmendi gyár kialakításában, majd több évtizeden keresztüli fejlődésében, fejlesztésében. Tevékenységével nagy mértékben hozzájárult a dolgozók munka- és életkörülményeinek javításához. A Rába-parton mintaértékű szabadidőcentrum kialakítását valósította meg. Gyorsan megtalálta a helyét Körmend közéletében, vitathatatlan érdemeket szerzett az élsport, ezen belül a kosárlabdasport fejlesztésében. Tagja a Lions Club városi szervezetének, amelyben aktív, karitatív tevékenységet folytat. A Körmendi Televízióért Alapítvány Kuratóriumának tagja. Az elmúlt három évtized alatt igazi "körmendivé" vált, akire munkásságáért büszke lehet a város és a megye is.

"Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat"

Dr. Nagy Gábor, a budapesti Széphalom Könyvműhely szerkesztője
A költő, író, irodalomtörténész, szerkesztő pályája Körmendről indult. A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-német szakán megszerzett diplomája után az egyetem gyakorló gimnáziumának tanára lett. 1998-tól a Széphalom Könyvműhely irodalmi szerkesztője, és magyar irodalmat tanít a KLT-n., tudományos fokozatát (PhD) 2000-ben szerezte. Költői tehetségére a Kincskereső táborban figyeltek fel rá, gyermekkori versei stílusáról már akkor kiderült, hogy korosztályához képest meglepő nyelvi gazdagsággal bír, tiszta formákkal és egyéni tartalommal építkezik. Jelenleg nem Körmenden él, mégis rendszeres előadója, közreműködője a város kulturális rendezvényeinek. Eddigi munkásságával öregbítette a település és a térség hírnevét.

Dr. Vörös Ottó, a Berzsenyi Dániel Fősikola Nyelvészeti Tanszékének főiskolai tanára, kandidátus
1974. óta Berszenyi Dániel Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének oktatója, jelenleg főiskolai tanára. 1979-81. között a maribori egyetem Pedagógiai Akadémiájának rektora, részt vett a Magyar Tanszék megszervezésében, a tantervek kidolgozásában. Vendégtanára a nyitrai pedagógiai karnak, két évig a Nemzetközi Hungarológiai Központban a külföldi magyar nyelvoktatás módszertani segítője, 1977-től a pozsonyi Comenius Egyetem tanára. Egyik szervezője Vas megye földrajzi nevei gyűjtésének, a földrajzi köznévi szótár készítője. Rendszeres nyelvészeti publikációival, tanulmányok írásával, könyvek szerkesztésével kiérdemelte a nyelvészeti szakma elismerését.

"Vas Megye Önkrományazata Szolgálatáért Oktatási Tagozat"

Bata Imre, a Körmendi Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakmunkásképző Intézet nyugdíjas igazgató-helyettese, műszaki tanára
Közel négy évtizedes közalkalmazotti jogviszony után az 1996/97-es tanévben vonult nyugállományba. Oktató-nevelő munkája során nagy gonddal és lelkiismeretes odaadással tanította generációkon keresztül Körmend és környéke szakmunkástanuló ifjúságát. Következetes pedagógiai munkájával, a tanulók szabadidős, sport- és kulturális programjainak sikeres szervezésével érdemi részt vállalt abban, hogy Körmenden megerősödött az intézményes szakmunkásképzés. Emberi magatartása, szakmai rátermettsége és jó kollegális kapcsolatai nagymértékben segítették az iskola képzési gondjainak a megoldását, a rendszerváltás utáni időkben a szakmai gyakorlati oktatás területén.

"Vas Megye Önkrományzata Szolgálatáért Sport Tagozata"

Király György, a körmendi Rendészeti Szakközépiskola tanára
1971. óta dolgozik Körmenden, 1976-ban választották be a Körmendi Dózsa MTE Labdarúgó Szakosztály elnökségébe. Fő feladata a Határőrség és az egyesület közötti kapcsolattartás, a labdarúgó sorkatonák fejlődésének biztosítása, szervezett keretek közt. Komoly szerepet vállal az egyesület szponzori körének felkutatásában, a játékosok átigazolásában. 1976-tól 2000-ig a körmendi Football Klub elnöke volt, mostani megbízatásában továbbra is az egyesület gazdasági ügyeinek intézése a feladata. Munkáját mindig eredményesen végezte, az egyesület jól gazdálkodott, a játékosokkal és a sportvezetőkkel jól működő kapcsolatrendszert alakított ki.


Valamennyi kitüntetettnek szívből gratulálunk.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.