120 éves a Rábavidék

droszler | 2003. március 19 23:46:13 | körmendi hírek |
"Lapunk ma is az olvasók jóbarátja kíván lenni"

Nagy múltú, több mint egy évszázadot megélt lapot tart kezében a tisztelt Olvasó. Ez az újság a napokban ünnepli 120. születésnapját.
Elődeink 1883. április 1-jén vehették először kezükbe a Rábavidék című társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilapot.
"Minden előleges hirdetés nélkül, váratlanul köszöntünk be lapunkkal a t. közönséghez. De miként a jóbarát bejelentés nélkül is szívesen látott vendég: így reméljük, hogy új lapunk is, mely ily jóbarátként köszönt be, szíves fogadtatásban részesülend." - írta az akkori lap nyitó hasábjain Ajkay Sándor felelős szerkesztő. Az újság kiadásáért, terjesztéséért a Körmendi Könyvnyomda Rt. kezeskedett. Előfizetési díja 1 évre 4 Ft, egy hóra 36 kr volt. A lap célját a következőképpen fogalmazta meg:
"Az olvasóközönség hírvágyát kielégíteni. Márpedig társadalmi életünk minden terén sok tennivalónk van. Oly sok ferdeséget tapasztalunk, annyi baj vár orvoslásra, hogy azt nem lehet tétlenül néznünk. Lapunk vidékünk közéletének hű tükre kíván lenni."
Sajnos a 120 éves kiadvány régi sorai csak mikrofilmen olvashatók a Faludi Ferenc Városi Könyvtárban. Íme egy kis ízelítő az első szám tartalmából:
A tárca rovat a jó levegő fontosságát taglalta, a nyitott ablak mellett alvás előnyeiről foglalva állást. A mulató helyeknél fontosabb a családi kör Babos Kálmán írása szerint. Szó esik egy budai országbíró meggyilkolásáról, közli a Vas - Zala Megyei Első Takarékpénztár értesítését, és természetesen apróhirdetéseket is olvashattak eleink.
120 év nagy idő egy újság életében is. Az új képviselőtestület megvonta a támogatást ettől a sajtó aggastyántól, a kegyes kimúlásra bízva lapunkat. Kedves Olvasó, minket nem a dac éltet, hanem a múlt kötelez, nem vagyunk mi újságírók, csak városukat féltőn szerető polgárai. Ajkay Sándor nemes szándékai mit sem vesztettek mára érvényükből, ezért továbbra is bekopogunk Önökhöz kéthetente új számainkkal. Nem tehetünk másképp. Csak Önökön múlik, hogy beengednek-e.

Egy jóbarát


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.