Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2008. február 22 12:25:28 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. február 28-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság döntésérõl
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

3. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 36/2006. (XII.31.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2007. (III.30.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

6. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésére, felújítására kiírandó pályázat megtárgyalása, ehhez kapcsolódóan a hatályos rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Beszámoló a Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány 2007. évi tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Déri Miklós, a Kuratórium elnöke

8. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány 2007. évi tevékenységérõl
Elõadó: Scheiber Mihály, a Kuratórium elnöke

9. Beszámoló a Körmend Múltja, Jelene, Jövõje Közalapítvány 2007. évi tevékenységérõl
Elõadó: Király Lajos, a Kuratórium elnöke

10. Beszámoló a Körmend Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi tevékenységérõl
Elõadó: Horváth Tibor, a Kuratórium elnöke


Folyó ügyek:

11. Pannonplast Polifin A Vagyonkezelõ Kft. ajánlatának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Pénzösszeg befektetése kapcsán döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. A parkolási rend kialakításáról készült tanulmány megtárgyalása, a parkolási rendszer kiépítéséhez szükséges döntések meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Intézmények fûtéskorszerûsítésére érkezett ajánlat megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Városgondnokság kérelmének megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Régióhõ Kft. kérelmének megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Körmend, Szabadság tér 12. szám alatti épület felújítása során szükséges bejárati portálok cseréje kapcsán döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Javaslat civil szervezetek mûködésének, programjainak 2008. évi támogatására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
Bebes István polgármester

19. Javaslat intézményvezetõi pályázatok kiírására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

20. Az óvodai és általános iskolai beíratási idõszak meghatározása
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

21. A Március 15-i városi ünnep elõkészítése
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

22. Tájékoztató a halasztott értékesítésû piaci alapú bérlakások bérlõkijelölésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk

Körmend, 2008. február 21.
Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.