Egy éves a Sinkovits Imre Emléktársaság

droszler | 2003. április 06 07:41:49 | körmendi hírek |
Közgyűlés a színész üzenetével

Mosolygó szempár, derűs arc Sinkovits Imre fotóján a háttérben, fülünkben a színész jól ismert egyedi hangja szól emberbe és Istenbe vetett hitével és örök érvényű üzenetével. Csöndes emlékezés jellemezte a Sinkovits Imre Emléktársaság közgyűlését március 26-án, megalakulásának egy éves évfordulóján.
"Alighogy megszülettünk, máris egy évesek lettünk" - ezekkel a szavakkal köszöntötte a 34 főt számláló egyesület megjelent tagjait Szalóki József alelnök, a Színházterem aulájában megtartott rendezvényen. Kiss László, a Sinkovits Imre Emléktársaság elnöke beszámolójában emlékeztetett a dátum szerint pontosan egy évvel ezelőtti kezdetekre.
A 2002. március 26-ai alakuló ülésen fogadták el az alapszabályt, mely rögzítette az emléktársaság elképzeléseit. Nem a programok halmozását, hanem a dokumentumok gyűjtését tűzték ki elsődleges célként. Május 30-án Sinkovits Vitay András emlékezett édesapjára felejthetetlen előadásainak felidézésével, valamint Spangel Péter: Az ember című könyv szerkesztője ismertette a pályatársak, barátok vallomásait a nemzet színészéről. Szeptember 19-én Sinkovits Imre gyermekkori barátja, Kardos Géza és felesége Hamiltonból hazalátogatva értékes dokumentumokat, a kanadai fellépések alkalmából készült fényképeket, megjelent újságcikkekből összeállított gyűjteményt adtak át az emléktársaság számára. Ekkor történt meg a Korona étteremben kialakított Sinkovits Emlékfal felavatása is. Szeptember 22-én a Kemestaródfa határában lévő Miród-forrás megáldásával együtt Sinkovits-emléktáblát lepleztek le. A tábla emlékeztet arra, hogy a falu nevezetességének számító Miród-forrás környéke kedvelt cserkész táborozóhely volt az 1940-es években, ahol a színművész is gyakran megfordult. A programok felidézését segítette az a kézről kézre járó tetszetős album, amelyet Kiss László az általa készített fotókból állított össze.
Nagyné Babos Magda titkár egyhangúlag elfogadott beszámolójában az egyesület pénzügyi helyzetét ismertette.
Az ember - Vallomások Sinkovits Imréről című könyvből Takács Marietta olvasta fel az egybegyűlteknek Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetőjének lírai hangú sorait, melyek Sinkovits Imre hitét, hitéből táplálkozó haza- és emberszeretetét igazolták.
Kiss László elnök arról az örömhírről tájékoztatta a tagságot, hogy a lassan gyűlő dokumentumok egy értékes darabbal gazdagodtak. A Hír TV-ben februárban sugárzott Körmendet bemutató ismeretterjesztő filmben a Sinkovits Imre Emléktársaság működéséről is esett szó. Néhány nappal később Szalay Lászlóné nyugdíjas pedagógus hívta fel azzal a kérdéssel, hogy elküldheti-e a társaságnak a birtokában levő, kuriózumnak számító hangkazettát, melyen Sík Sándor: Megyeri hitvallás című versét szavalta a művész. Kiss László természetesen örömmel mondott köszönetet a felajánlásért, és az esten meg is hallgatták a költeményt.
A közgyűlés résztvevői tagságukért kapott emléklappal és Sinkovits Imre által tolmácsolt üzenettel térhettek haza, mely szerint: "Hiszek a lélekben, mely bennünk dörömböl és éledez ajkamon."

Takács Marietta
Rábavidék
XIV. évfolyam 6. szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.