Megnyugtató válaszok a kételyekre

droszler | 2003. április 06 08:43:49 | körmendi hírek |
Bebes István előadása az EU-ról

Európai Uniós ismeret címmel városunk polgármestere, Bebes István országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságának tagja tartott előadást március 29-én a Faludi Ferenc Városi Könyvtárban.
Bebes István előadása elején leszögezte, hogy mind a négy parlamenti párt támogatja a hangsúlybeli különbségek ellenére a csatlakozást. Eleinte biztos, hogy ez nehézségeket fog okozni, de a távlati cél már más képet nyújt a horizonton. Nem szerencsés hazánkat párhuzamba állítana olyan országokkal, mint Svájc vagy Norvégia, hiszen Svájcnak például más a nemzetközi pénzvilágban elfoglalt helye, mint ahogy Norvégia helyzetét is nagy olajkészletei határozzák meg. Magyarország már évszázadok óta próbál visszatérni Európához. Az európai értékek nem üres szlogenek, az évezredes magyar múlt gyökerei is odakötnek bennünket. A 25 tagországot számláló közösség részeként megnő hazánk érdekérvényesítési lehetősége. A kulturális örökség megőrizhető, a magyar nyelv is az unió hivatalos nyelve lesz.. Minden magyar állampolgár fordulhat problémáival az EU megfelelő intézményeihez. Esély van a magyar vidék fellendülésére is, egyedülálló az EU-s gazdaságpolitika, mivel a mezőgazdaság regionális támogatása javítja a vidéki élet minőségét, és a falvakat is megőrzi. A polgári életminőség javítása a környezetvédelem és a fogyasztó- és munkahelyi védelem kapcsán várható. A gyermekeinkre és a későbbi nemzedékekre egy magasabb életszínvonal vár.
Brüsszelben nem szuverenitásukat vesztett tagországok sorsa felett döntenek, hanem a tagállamok összességének kezében vannak a döntések. Mi is beleszólhatunk ezekbe a folyamatokba. Nem fog elveszni szuverenitásunk. Ha a választók többsége nemmel szavaz, akkor épp ezt a lehetőséget veszítjük el, mivel tagság nélkül nincs szavazati jog, nincs lehetőség az uniós folyamatokra való ráhatásra. Mivel külkereskedelmünk 70%-a az EU-hoz kötődik, nem tagként is be kell tartani az uniós szabályokat. Hazánkban kevés pénz jut támogatásra, de a belépés után ezek uniós pénzből támogathatóbbak lennének. Ha nem lépünk be, akkor az infrastruktúrális fejlesztéseket teljesen magunknak kell megoldani, míg különben ezek 50-75%-os támogatására az ú.n. felzárkóztatási alapból jutna pénz.
Körmend már sok mindent megtanult az EU kapcsán, jók a külkapcsolataink, melyek a belépéssel tovább fejleszthetők volnának.
Az előadás után Bebes István felavatta az ú.n. EU integrációs sarkot a könyvtárban.

Csihar Tamás
Rábavidék
XIV. évfolyam 6. szám


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.