Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2008. november 20 10:41:41 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. november 26-án (szerdán) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. A Belvárosi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervrõl szóló 9/2007. (III.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A szilárdhulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól szóló 22/2000. (XII.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. A közterületek használatáról és rendjérõl szóló 21/2003. (VI.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. A vásárokról és piacokról szóló 4/1999. (III.25.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. A temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló 26/2000. (XII.21.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


10. A gyermekintézmények étkezési díjának megállapításáról szóló 33/2006. (XII.31.) rendelet módosítása és a 2009. évi nyersanyagnormák megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Beszámoló a Somogyi Béla Általános Iskola munkájáról
Elõadó: Karakai József igazgató

12. Beszámoló a polgármesternek a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulásban, valamint a Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett tevékenységérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Beszámoló a polgármesterre és az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

14. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2009. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Folyó ügyek:


15. A 2009. évi terembérleti díjak megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Kalandos Rába part, élõ folyó címû pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Pályázat benyújtása a „Tudásdepó-expressz” TÁMOP-3.2.4/08/01. számú pályázatra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Döntés a „Körmend térségi vízmû ivóvízminõség javítása” megnevezésû fejlesztés KEOP-1.3.0 pályázat elsõ fordulójára történõ benyújtása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Döntés a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatása tárgyában kiírt KEOP-1.2.0 pályázat elsõ fordulójára történõ benyújtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Fedezet biztosítása a Rákóczi út – Hunyadi út kerékpáros átvezetéshez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Fedezet biztosítása az Arany János utcai csapadékvíz-elvezetés megvalósításához
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Ingatlanvásárlás megtárgyalása (0838/19 hrsz.)
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. Ingatlan adásvétellel kapcsolatos döntéshozatal (428/A/3 hrsz.)
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. Szociális alapszolgáltatási és gyermekvédelmi alapellátási feladatok biztosítására vonatkozó feladatellátási szerzõdések jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25. Döntéshozatal iskolabusz szolgáltatás ügyében
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

26. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás Megszüntetõ Okiratának jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

27. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

28. Általános iskolák alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

29. Vasivíz Zrt. közgyûlési anyagának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

30. Tájékoztató a Mátyás Király utcai légvezeték kiváltásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

31. Tájékoztató az egyes szociális szakosított formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítõ támogatására benyújtott pályázatról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

32. Tájékoztató a Körmendi Dózsa MTE sportegyesülettel kötött bérleti szerzõdésrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk

Körmend, 2008. november 20.

Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.