Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálásáról

droszler | 2008. december 05 19:34:35 | körmendi hírek |
Összesítés
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatásokról

Körmend Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
kiírta és elbírálta 2009. évre


1. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsõ félévére vonatkozóan az „A” típusú pályázat keretében

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az „A” típusú pályázatra beérkezett 50 db pályázatból a város önkormányzata 16 fõ pályázatát találta támogatásra alkalmasnak. 34 fõ kérelmét szociálisan nem tartotta indokoltnak. Az összes megítélt támogatás 955 000.- Ft. A támogatás átlagos mértéke 5969.- Ft/hó.

2. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a „B” típusú pályázat keretében

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhettek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra beérekezett 4 db pályázatból a város önkormányzata 1 fõ pályázatát támogatta. 3 fõ kérelmét szociálisan nem tartotta indokoltnak. Az összes megítélt támogatás 45 000.- Ft, tehát 4500.-Ft/hó.

A pályázatok elbírálása kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján történt. A pályázók értesítése a döntésrõl 2008. december 5-ig megtörtént.

Körmend, 2008. december 4.

Bebes István s.k.
Polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.