Agora március programjai

droszler | 2009. február 28 17:31:12 | kultúra |
AZ AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ
2009. MÁRCIUSI PROGRAMJAI


Március 3. kedd 9.30 és 10.45
AGORA – Gyermekek Háza
Angyalbárányok – gömöri népmese Écsi Gyöngyi elõadásában
"Istenes népmese" a legkisebb, legszegényebb pásztorlegényrõl, aki bátorságának és nagylelkûségének köszönhetõen olyan utakat is megjárhat, amelyeken nem emberi halandók járnak.
A színpadi feldolgozásban nemcsak fabábok alakjában elevenednek meg a mese szereplõi, hanem némelyiküket a jelenlevõ gyerekek játsszák el. A kellékek is a népi környezetet idézik - a mesemondó Gyöngyi a rokkánál ülve, fonás közben mondja a mesét, a folyót egy fonal, a hidat egy orsó, az idõ kerekét egy motolla jelképezi.
A Napraforgó – mesék határon innen és túl… – kamaraszínházi sorozat 3. elõadása
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jegyek korlátozott számban vásárolhatók az elõadás napján 500 Ft-os áron az AGORA – Gyermekek Házában – telefonos elõjegyzés alapján.

Március 4. szerda 18.30
Kegyeleti megemlékezés Szombathely bombázásának 64. évfordulóján
18.30 Ferences templom – Assisi Szent Ferenc Kollégium „A bombatámadás áldozatainak” dombormû (Thököly Imre utca)
Mûsor
Ökumenikus szertartás
A megemlékezés gyertyáinak elhelyezése
A résztvevõk közös sétája a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületéhez
19.00 Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri D épület falán elhelyezett emléktábla
Mûsor
Emlékbeszédet mond: Németh Kálmán alpolgármester
A megemlékezés gyertyáinak elhelyezése

Március 4. szerda 14.30
AGORA – Gyermekek Háza
Világjárók
Elõadássorozat élménybeszámolókkal egzotikus országokról, az ott élõ emberek életmódjáról, földrajzi és biológiai érdekességekrõl a természettudomány iránt érdeklõdõ felsõ tagozatos diákoknak, felnõtteknek.
7. elõadás: A Kalahári-sivatag és a Dél-Atlanti-óceán – Kondor Imre elõadása

Március 4-20.
AGORA – Gyermekek Háza
Szent Mihálytól Péter Pálig
Óvodás és 1. osztályos csoportoknak szóló néprajzi sorozat falusi munkákról, eszközökrõl, kézmûves mesterek mûhelyeirõl és a hozzájuk kapcsolódó szokásokról, hagyományokról. A sorozatunkban 4 foglalkozást kínálunk majd, és a kézmûvesség mellett játékkal és énekkel várjuk az apróságokat.
A foglalkozások idõpontja délelõtt és délután – elõzetes bejelentkezés alapján, idõtartama 60-90 perc.
3. foglalkozás: a Néprajzi hetek programsorozat keretében a Néprajzi kiállítás témájához kapcsolódó választható foglalkozások: párnacsücsök vagy kulcsos kalács sütése; szappantartó; népviseletes öltöztetõbaba; rongybaba; fakanálbaba készítése.
Részvételi díj: 200 Ft/fõ


Március 4-20.
AGORA – Gyermekek Háza
Matéria
Kézmûves sorozat 2-8. osztályosoknak
Népi kézmûves mûhelyek és mesterségek, valamint különbözõ természetes anyagok és kézmûves fortélyok világába hívjuk az érdeklõdõket 4 foglalkozáson keresztül. Egy-egy a régmúltban gyökerezõ mesterséggel, már évszázadok óta használatos anyagokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Az adott témához kapcsolódó eszközökön, tárgyakon és hasznos ismereteken túl mindenki saját kézmûves tárgyát is elkészítheti.
A foglalkozások idõpontja délelõtt és délután – elõzetes bejelentkezés alapján, idõtartama 60-90 perc.
3. foglalkozás: a Néprajzi hetek programsorozat keretében a Néprajzi kiállítás témájához kapcsolódó választható foglalkozások: párnacsücsök vagy kulcsos kalács sütése; szappantartó fából; fakanáltartó fából és rafiából; dikó (népi ágy) készítése; vászontörölközõ keresztszemes hímzéssel; miniszõnyeg szövés.
Részvételi díj: 200 Ft/fõ

Március 4. szerda 17.00
AGORA – Szalon
Garzuly Gábor - könyvbemutató
Garzuly Gábor (1967-1992) képzõmûvészeti albumát bemutatja: dr. Gyurácz Ferenc/ Magyar Nyugat Könyvkiadó
Közremûködik: Lovasi András (Kispál és a Borz)
„– nem életünk hosszúsága vagy rövidsége határozza meg értékünket, hanem az, hogy mit alkottunk a ránk kiszabott pillanatnyinak tûnõ életben. Garzuly Gábor 25 évet élt közöttünk. A fiatalság hevével szeretett, gyûlölt, tanult, és alkotott.
Mindent lelkesedéssel, gátak nélkül, önfeláldozóan élt meg. Ha futott, a világ végéig szaladt, költõi tehetségét füzeteinek és iskolakönyveinek sorai közé rejtett tengernyi írása, költeményei bizonyították, ha rajzolt, mintha lélegzetet vett volna, a zene és hangok, mint színek vették körül. A mûvek a realitáson túl lebegnek, szürreális rajzok, zengõ vonalhálók, szokatlan színû festmények és ûrbéli expedíciók. A lebbenõ lányok haján át rakéta száguld a Mars felé - G betûs monogramja a csillagos ég mennyezetén ragyog.” GM
A belépés díjtalan!

Március 6. péntek
AGORA – Szalon és Pincegaléria


19.00 Táncház – táncos portréval
Vendégünk: Antal László táncpedagógus /NYME SEK
Házigazda és vendégprímás: Halmos Béla
Muzsikál: a Boglya Népzenei Együttes
Táncot tanítanak: Csollány Csaba, Gergácz Gábor, Korbacsics Tibor
Közremûködik: a Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes
Antal László néptánc-pedagógus, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola Testnevelési Tanszékének docense, néptánc-módszertani szakember. Pesovár Ernõ a legendás mester tanítványa, az Ungaresca Táncegyüttes tagja, majd 1968 és 1982 között elsõ vezetõje az éledezõ körmendi néptánccsoportnak: elsõ koreográfiáit a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes számára készítette. Jelentõsek gyûjtései, feldolgozásai. 1988-ban Körmend város Pro Urbe díjával tüntették ki.
Belépõ: 1.000 Ft, diákjegy: 500 FtMárcius 6. péntek 16.00-22.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
A Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzõ Iskola szalagavató bálja


Március 7. szombat 9.00-12.00
AGORA – Gyermekek Háza
Kézmûves Kuckó – Textilvirág
Hagyományos és újszerû kézmûves technikák megismertetése bütykölni vágyó gyermekeknek.
Részvételi díj: 350 Ft/fõ
Foglalkozásvezetõ: Katonáné Nagy Mária

Március 7. szombat
AGORA – Savaria Filmszínház
Ocho Macho-koncert
Belépõ: uraknak 1200,- Ft, hölgyeknek 500,- Ft

Március 10. kedd 11.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Filharmónia hangverseny

Március 10. kedd 17.00
AGORA – Szalon
Kalevala Nap
A Nyugat-magyarországi Egyetem Uralisztikai Tanszéke ünnepi estje az Észt Köztársaság függetlenségének napja és a finn nemzeti ünnep alkalmából
Ünnepi köszöntõt mond Miko Haljas, az Észt Köztársaság nagykövete
A magyar-finn kulturális kapcsolatokról elõadást tart: dr. Pap Éva, a helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Intézet volt igazgatója
Kötetbemutatók:
- új észt-magyar szótár
- Martti Ahtisaari (korábbi finn köztársasági elnök) Nobel-békedíj átvételekor mondott beszéde / a hEUréka sorozat legújabb füzete
A belépés díjtalan!

Március 11. szerda 17.00
AGORA – Szalon
A lámpagyújtogató
Reményik Sándor élete képekben és versben - könyvbemutató
Közremûködnek:
Gali Teréz dalénekes
valamint a NYME SEK magyar szakos hallgatói
A könyvet bemutatja a szerkesztõ: Hantz Lám Irén, a kolozsvári Brassai Líceum nyugalmazott tanára
A belépés díjtalan!
Március 12. csütörtök
AGORA – Központ
A Magyar Sajtó Napja
17.00 Kiállítás Benkõ Sándor riportfotóiból
A kiállítást megnyitja: Halmágyi Miklós fõszerkesztõ /Pannon Lapok Társasága
A kiállítás megtekinthetõ: 2009. április 15-ig, munkanapokon 10.00 – 17.00 óra között.
17.30 Beszélgetés a sajtóról: Benkõ Sándor, Fodor Sándor, Halmágyi Miklós, Horváth Szilárd, Koczka Tibor és Prieger Zsolt és részvételével
1990 óta március 15-én a Magyar Sajtó Napját is ünnepeljük, mivel 1848-ban ezen a napon nyomtatták az elsõ szabad magyar sajtó termékeit: a 12 pontot és a Nemzeti Dalt. A beszélgetés résztvevõivel felidézzük a sajtó felszabadulásának napjait.
A belépés díjtalan!

Március 13. péntek 17.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház, galéria
17.00 ÖNARCKRÉM - kiállításmegnyitó
A kiállításon Balogh Ádám, Fekete József, Kalocsai Zoltán, Szabó Sipos Barnabás festményei láthatók.
Megnyitó beszédet mond: Szabó Sipos Barnabás, Kalocsai Zoltán
Közremûködik: Voler Mouche
Ének: Korponay Zsófi
Zongora: Miski Ádám
18.00 Pócs Márton kiállítása
Erdélyi, kalotaszegi faragott festett bútorok, képek, használati tárgyak bemutatója.
Alkotómûhely: Kõszeg-Velem
A kiállítást megnyitja: Pálinkás György építész
Közremûködik: Ungaresca Táncegyüttes
A kiállítások megtekinthetõk április 3-ig az AGORA - Mûvelõdési és Sportház rendezvényeinek ideje alatt.

Március 13. péntek 19.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
HYPPOLYT a lakáj
- Cromwell Ifjúsági Színtársulat 5 éves születésnapi bemutatója
Fergeteges bohózat arról, milyen, ha egy újgazdag családhoz lakáj érkezik…
Rendezte: Horváth Soma
Jegyek elõvételben válthatók február 26-tól 1000,- Ft-os áron az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1., Tel: 511-266) illetve az elõadás napján 18:00-tól a helyszínen is.

Március 14. szombat 9.00-11.00
AGORA – Gyermekek Háza
Cserebere Klub
Várunk képes levelezõlap, Kinder-figura, szalvéta, kosaras kártya vagy más gyûjteménnyel rendelkezõ, cserélni kívánó gyûjtõket. A helyszínen vásárlási lehetõséget is biztosítunk.
Vezeti: Juhász Árpád

Március 14. szombat 9.00-12.00
AGORA – Gyermekek Háza
Kézmûves Kuckó – Öltöztetõbaba
Részvételi díj: 350 Ft/fõ
Foglalkozásvezetõ: Piszker Ágnes


Március 14. szombat 21.00
AGORA – Savaria Filmszínház,aula
Erik Sumo feat Kiss Erzsi és Harcsa Veronika - koncert
Vendég: Voler Mouche
Jegyek elõvételben 1.700,- Ft-os áron válthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266) illetve a rendezvény elõtt a helyszínen.

Március 14. szombat 12 óra
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Országos Páros Akrobatikus Rock and Roll Táncverseny
a Galaxy Rock and Roll Klub szervezésében

Március 15. vasárnap
Városi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából

8.00 Huszárok felvonulása
Útvonal: Történelmi Témapark - Fõ tér - Savaria Múzeum parkja - Március 15. tér

8.30 Savaria Múzeum parkja – Dr. Horváth Boldizsár szobrának koszorúzása
Ünnepi mûsor: Polgármesteri Hivatal Versmondó Stúdiója

9.00 Március 15. tér – Országzászló felvonása katonai tiszteletadással
Ünnepi mûsor: MÁRCIUS ÜZENETE - Neumann János Általános Iskola

10.00 Fõ tér, Art Café – MÁRCZIUS
Forradalmi játék hat képben – Szombathelynek
- a Weöres Sándor Színház produkciója
Szerzõ és játékmester: Kelemen Zoltán
Helyszínek sorrendje: Art Café, Széchenyi utca, Berzsenyi tér, Smidt Múzeum, Megyeháza udvara, MMIK

12.00 Ady tér - Petõfi szobor
Ünnepi beszédet mond: Németh Kálmán alpolgármester
Szombathely város diákpolgármesterének beiktatása
Koszorúzás

Március 17. kedd 10.00 és 14.30
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Harmath Imre – Lénárt László: PÁN PÉTER
– mesemusical – Fogi Színháza Budapest
A Zenés Gyermekbérlet 14.30-kor kezdõdõ elõadásra jegyek elõvételben 500,- Ft-os áron válthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266).

Március 20-21. péntek-szombat
AGORA – Savaria Filmszínház, aula
Kultúrkapu Fesztivál
Bemutatkoznak a város civil kulturális kezdeményezései.
További információ a www.kulturkapu.hu és a www.vaskarika.hu honlapokon olvasható.

Március 21. szombat 9.00-12.00
AGORA – Gyermekek Háza
Kézmûves Kuckó – Gyöngyállatkák
Részvételi díj: 350 Ft/fõ
Foglalkozásvezetõ: Németh Zita
Március 21. szombat 15.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház, kamaraterem
Gyermek Mûvészeti Fesztivál 2009
Gálamûsor Szombathely város és kistérsége általános iskolás diákjai részvételével.
Belépõdíj: 300 Ft/fõ

Március 23. hétfõ 15.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Kovács Attila – Asztalos István: KINIZSI PÁL
– musical a veszprémi Pannon Várszínház elõadásában
Ifjúsági elõadás.
Jegyek elõvételben 900 Ft-os áron válthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266).

Március 24. kedd 19.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Doni Kozákok Ének- és Táncegyüttes
A Csákányi László-bérlet elõadására belépõjegyek válthatók 2.500 Ft-os áron az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában. (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266).

Március 25. szerda 19.00
AGORA – Savaria Filmszínház, nagyterem
KALÁKA – KOSZTOLÁNYI - 40 éves jubileumi koncert
Közremûködik: Máté Gábor színmûvész
Becze Gábor (bõgõ, gitár), Gryllus Dániel (furulya, citera, pánsíp, klarinét, tárogató, duda), Gryllus Vilmos (cselló, gitár, charango, koboz, doromb), Radványi Balázs (mandolin, 12 húros gitár, ukulele, cuatro, brácsa, kalimba)
"A Kaláka együttes elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthetõ zenei tálcán nyújtja a verset a hallgatóknak. Nem ráerõszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják a Gutenberg óta könyvekbe számûzött, szív-némaságra született s ítélt versekbõl a maguk olvasata szerinti eredeti dallamot".(Kányádi Sándor)
Belépõjegy: 1.800 Ft

Március 27. péntek 19.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Révész Sándor-koncert
A Generál és a Piramis együttes egykori legendás énekese sok év szünet után újra színpadon! A mûsorban a legendás régi dalok mellett új felvételek is elhangzanak.
Jegyek elõvételben 2.500,- Ft-os áron válthatók az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266) illetve a rendezvény elõtt 2.990,- Ft-ért a helyszínen.

Március 28. szombat 9.00-12.00
AGORA – Gyermekek Háza
Kézmûves Kuckó – Virágültetés festett cserépbe
Részvételi díj: 350 Ft/fõ
Foglalkozásvezetõ: Geosits Judit

Március 29. vasárnap 19. 18.00
AGORA Szalon
Bohuslav Martinù – Sokunk sorsa
Jaroslav ©onský és Patrície Bretas koncertje
Az 1975 óta Svédországban élõ Jaroslav ©onský gyerekkora óta hegedül. Mûvészetét rendkívüli muzikalitás, „szláv lágyság” és érzékeny együttes játék jellemzi. 2001-ben ismerkedett meg Patrícia Bretas brazil zongoramûvésznõvel, akivel azóta rendszeresen turnéznak a világban.
Patrície Bretas Rio de Janeiroban született, ma õ az egyik legismertebb brazil zongoramûvész. A brazíliai zeneszerzõket népszerûsíti, de szívesen közvetíti a nemzetközi repertoár ritkán játszott vagy új darabjait, így cseh zenemûveket is, 2001 óta Jaroslav ©onský cseh–svéd hegedûmûvésszel társulva.
A belépés díjtalan!

Március 30. hétfõ 19.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Kocsák Tibor – Miklós Tibor: Anna Karenina
Musical-opera két részben, Lev Tolsztoj mûve alapján – Madách Színház
A Csákányi László bérlet elõadására belépõjegyek válthatók 2.500 Ft-os áron az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában. (Szombathely, Belsikátor 1. Tel: 94/511-266).

Március 30. - április 8.
AGORA – Gyermekek Háza
„Rozmaring” húsvéti készülõdés
A tavaszi ünnepkörhöz fûzõdõ szokások felelevenítése közben húsvéti kézmûves tárgyak készítésével ismerkedhetnek meg az óvodás és iskolás csoportok.
Választható foglalkozások:
- óvodásoknak és kisiskolásoknak: tojásmárványozás; cifra papírmasé tojás; tojástartó drótból és posztóból; fonott kalács;
- kisiskolásoknak: tojásbatikolás; tojásmaratás; tojásmelegítõ.
A foglalkozások idõpontja délelõtt és délután – elõzetes bejelentkezés alapján, idõtartama 60-90 perc.
Részvételi díj: 250 Ft/fõ

Áprilisi elõzetes:

Április 4. szombat
AGORA – Savaria Filmszínház
Russkaja - koncert
„Az elszabadulás napja”

Április 16. csütörtök 19.00
AGORA – Savaria Filmszínház
Eszkimó puszi – KEPES ANDRÁS önálló estje

Április 18. szombat délelõtt
Fõ tér
Szökõkút nyitó

Április 18. szombat
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Nyugatbeat Fesztivál
Április 24. péntek
AGORA – Savaria Filmszínház
A Mediawave Szombathelyen

Április 28. kedd 19.00
AGORA – Mûvelõdési és Sportház
Koncz Zsuzsa - koncert

Április 29. szerda
AGORA - Mûvelõdési és Sportház
Carmina Burana
a Szegedi kortárs balett produkciója a Tánc Világnapja alkalmából
CSÁKÁNYI LÁSZLÓ BÉRLET
2009. elsõ félév

Március
DONI KOZÁKOK ÉNEK-ÉS TÁNCEGYÜTTES
A Don melletti Rostov városból érkezik a nagyszerû Doni Kozákok Ének- és Táncegyüttes formációja. Az 1936-ban alakult együtteshez vezetõ orosz táncmûvészek és koreográfusok csatlakoztak. A társulat a doni kozákság változatos és igen gazdag tánc- és énektradícióit gyûjti össze és tárja a közönség elé. A Doni Kozákok Ének- és Táncegyüttes többször is elnyerte az összoroszországi együttesek vetélkedõjének nagydíját, szinte egész Európa és Amerika közönsége tapsolt már neki.

Március
Kocsák Tibor – Miklós Tibor: ANNA KARENINA
Musical-opera két részben Lev Tolsztoj mûve alapján – Madách Színház
Szereplõk: Nyári Szilvia/Polyák Lilla, Dunai Tamás/Sasvári Sándor, Debreczeni Csaba/Miller Zoltán, Barát Attila György, Haffner Anikó/Mahó Andrea, Laklóth Aladár/Sándor Dávid, Ladinek Judit/Várady Viktória, Juhász Róza, Balog Tímea/Gallusz Nikolett, Bajza Viktória, Barabás Kiss Zoltán/Vikidál Gyula, Szentirmay Zsolt, Galbenisz Tomasz, Lippai László, Ujszigeti Anna, Grimm Zsuzsanna, Veress Zsuzsanna, Lukácsi József, Ruzicska László, Karsai J. András, Brezovszky Dániel/Sárközi Gyula, valamint a Madách Színház tánckara, stúdiósai és kórusa
Rendezõ: Szerednyey Béla

Április
Gary Adler – Michael Patrick Walker: OLTÁRI SRÁCOK
Koncert - musical – Budapesti Operettszínház
Szereplõk: Bálint Ádám, Serbán Attila, Imre Sebastian, Kerényi Miklós Máté, Szabó Dávid, valamint a színház zenekara
Rendezõ: Somogyi Szilárd

Április
Richard Rodgers: A MUZSIKA HANGJA
Családi musical – Soproni Petõfi Színház
Szereplõk: Vásári Mónika, Csonka Hajnalka, Simon Andrea, Bencze Ilona, Ambruzs Klaudia, Laklóth Aladár, Nagy Gábor, Sajgál Erika, Rárósi Anita, Sövegjártó Áron, Benkõ Péter, Zsolnai András, Galkó Patrícia, Makay Sándor, Tébi Márta, soproni gyerekek
Rendezõ: Pinczés István

Az elõadások este 7 órakor kezdõdnek. A színházak az idõpont- és mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Bérletek ára: I. hely: 8500Ft, II. hely: 7500Ft, III. hely: 6500Ft, IV. hely: 5000Ft, Nyugdíjas 4500Ft.
Bérletek válthatók 2009. február 20-ától az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ Jegyirodájában (Szombathely, Belsikátor 1 Tel: 94/511-266).


KIÁLLÍTÁSOK az agora - gyermekek házában

Március 28-ig
Népi bútorok
Néprajzi kiállítás a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága néprajzi anyagából.

Március 9-28.
Ovis Tárlat
Kiállítás óvodák, óvodás csoportok képzõmûvészeti munkáiból.
Bemutatkozik a Mesevár Óvoda Katica, Napocska és Pumukli csoportja.

Március 16-28.
Közlekedésbiztonság gyermek szemmel
Kiállítás a Vas Megyei Balesetmegelõzési Bizottság pályázatára beérkezett anyagokból.

Állandó kiállítás: Repüléstörténet maketteken”
Kiállítás néhai Nyilasi László hagyatéki anyagából.


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.