Hirdetmény óvodai beíratásról

droszler | 2009. március 19 20:27:58 | körmendi hírek |
HIRDETMÉNY
óvodai beíratásról


Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2009/2010-es nevelési évben óvodába lépõ gyermekek beíratásának rendje a következõ:

A beíratás idõpontja:
2009. április 22 – 23-án 800 – 1700-ig
2009. április 24-én 800 – 1200-ig


A beíratás helye:

Dr. Batthyányné Coreth M. Óvoda Körmend, Bartók B. u. 9.

Mátyás Király Utcai Óvoda Körmend, Mátyás Kir. u. 18.Az óvodába történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek „oltási kiskönyv”-ét
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát
- a gyermek balesetbiztosítási díját (igény szerint)


Az óvoda – beleértve a kijelölt óvodát is – köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítõ foglalkozáson vesz részt, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelezõ felvételt biztosító óvoda).
Elsõbbséget kell biztosítania az állandó körmendi lakhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeinek!

Körmend, 2009. március 19.

dr. Stepics Anita Bebes István
jegyzõ polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.