Hirdetmény általános iskolai beíratásról

droszler | 2009. március 19 20:27:59 | körmendi hírek |
HIRDETMÉNY
általános iskolai beíratásról


Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy városunkban a 2009/2010-es tanévben általános iskolába lépõ, tanköteles korú gyermekek beíratásának rendje a következõ:

A beíratás idõpontja:
2009. április 22 – 23-án 800 – 1700-ig
2009. április 24-én 800 – 1200-ig


A beíratás helye:

Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Körmend, Kölcsey u. 12.

Olcsai – Kiss Zoltán Általános Iskola
Körmend, Thököly u. 31.

Somogyi Béla Általános Iskola
Körmend, Thököly u. 29.


Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodától, vagy nevelési tanácsadótól)
- a szülõ (gondviselõ) személyi igazolványát
- a diákigazolvány elkészítéséhez 1 db igazolványképet és 550.- Ft-ot
- a tanulói balesetbiztosítás díját (igény szerint)


A beiratkozás körzethatárok nélkül történik, a felvételrõl a Közoktatási törvény 6. §. (4) bekezdése értelmében az óvoda (vagy – törvényben meghatározott esetben – a nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Elsõbbséget kell biztosítania a beiskolázási körzetében körmendi lakóhellyel rendelkezõ szülõk gyermekeinek!Körmend, 2009. március 17.dr. Stepics Anita Bebes István
jegyzõ polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.