Ülésezik az önkormányzat 2009.03.26.

droszler | 2009. március 20 18:35:14 | körmendi hírek |
Kattintson a képere ! KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. március 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 12/2007. (III.30.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

3. A gyermekvédelemrõl és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól szóló 4/1998. (III.18.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

Folyó ügyek:

4. Bölcsõde épület felújítását célzó pályázat benyújtása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Javaslat civil szervezetek mûködésének, programjainak 2009. évi támogatására
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

6. Vételárrész csökkentésére irányuló kérelem
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Használati jogról való lemondást érintõ megállapodás jóváhagyása Vas Megye Önkormányzatával
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. „Út a munkához” program – közfoglalkoztatási terv elfogadása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás együttmûködési megállapodásának elfogadása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Javaslat intézményvezetõi pályázatok kiírására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

12. Magyar Termál Energia Társaság tagjai sorába történõ felvétel kérelem
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Tájékoztató az óvodai és általános iskolai beíratási idõszak meghatározásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

14. Tájékoztató a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj elbírálásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke, Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Átmeneti segély megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása kapcsán fellebbezés elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása kapcsán fellebbezés elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármesterKörmend, 2009. március 20.
Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.