Pályázati felhívás

droszler | 2009. március 31 16:52:03 | körmendi hírek |
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓANKörmend Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. (továbbiakban Kft.) között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített Körmenden, a 3545 hrsz-ú ingatlanon (Bástya u. 29.)

A megállapodás értelmében a lakások a Kft. tulajdonát képezik. Az Önkormányzatot bérlõkijelölési jog illeti meg, amely jog alapján a kijelölt bérlõvel a Kft. köt bérleti szerzõdést.

A bérbeadás abból a célból történik, hogy a bérlõ a 4. évtõl megvásárolja az általa bérelt lakást. /Lehetõség van ugyanakkor arra is, hogy a bérlõ ennél az idõpontnál hamarabb vásárolja meg az általa használt ingatlant./ Ennek érdekében a bérlõknek kötelezõen lakás-elõtakarékosságot kell vállalniuk annak érdekében, hogy a 4. évre (vagy a bérlõ döntésétõl függõ korábbi idõpontra) a vásárláshoz szükséges fedezet, illetve a hitelfelvételhez szükséges önerõ rendelkezésre álljon. A Kft. arra törekszik, hogy a bérlõkkel vételi jog alapításáról szóló megállapodásokat kössön, amely alapján a bérlõk a szerzõdéskötéstõl számított 5 éven belül megvásárolhatják az általuk bérelt ingatlant.

Pályázni az alábbi lakásra lehet:

I. emelet 17. számú lakás 47,98 négyzetméter 40.600 Ft/hó/bérleti díj


Pályázati adatlap beszerezhetõ: Polgármesteri Hivatal Körmend Szabadság tér 7. fsz. biztonsági szolgálatnál. A pályázatokat kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás: Körmend város aljegyzõjénél az 592-930-as telefonszámon.

A pályázatokat 2009. április 10. napjáig kell benyújtani Körmend Város Önkormányzatának (Körmend, Szabadság tér 7.) címezve.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidõ leteltétõl számított 30 nap. A pályázatokat az e célra létrehozott ad hoc bizottság bírálja el. Az elbírálásról minden pályázó értesítést kap.

Körmend, 2009. március 30.


Bebes István sk.
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.