Pályázati felhívás

droszler | 2009. március 31 17:05:22 | körmendi hírek |
Kattintson a képere !
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Körmend Város Önkormányzata a helyi építészeti örökség védelmérõl szóló 8/2004. (III.1.) számú önkormányzati rendelet alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata a helyi védelem alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szûkebb környezete, illetve tartozékaik karbantartása, felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhetõ támogatással segíti.

A védelem alá tartozó épületeket a rendelet melléklete tartalmazza.

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely a helyi védelem alatt álló épület vagy egyéb természeti érték tulajdonosa, bérlõje, használója.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
- az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a jogerõs engedélyezési határozatot;
- a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést;
- színezett homlokzati rajzot,
- a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét;
- a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét;
- elõzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

A Támogatás visszatérítendõ kamatmentes, vagy vissza nem térítendõ támogatás formájában nyújtható. A visszatérítendõ támogatás természetes személy esetén max. 500.000 Ft, társasház, gazdasági társaság, illetve civil szervezet esetén max. 2.500.000 Ft lehet. A vissza nem térítendõ támogatás maximális mértéke 500.000 Ft lehet. A támogatást az Önkormányzat elõfinanszírozás formájában nyújtja.

Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges önerõ biztosításához, amennyiben a pályázat összefügg az értékvédelem céljával. A pályázati önrészként nyújtható támogatás max. 500.000 Ft, melyet sikeres pályázat esetén vissza nem térítendõ támogatásként nyújt az Önkormányzat.

A pályázatok benyújtási határideje: 2009. június 2.
A pályázatok benyújtásához szükséges formanyomtatványok, valamint további információk beszerezhetõk: Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda (Körmend, Szabadság tér 7., 94/592-942).

Dr. Stepics Anita sk.
jegyzõ


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.