Időskorúak áldozattá válásának megelőzésére szolgáló tanácsok

droszler | 2009. október 15 04:37:26 | közérdekü |
Az idõs, nyugdíjas sértettek többsége általában egyedül és magányosan él. Õk jellemzõen még a régi erkölcsi normák szerint élnek, és segítõkészségük, jóindulatuk miatt nem is gondolják, hogy az õket megszólító, segítséget kérõ személyek ártó szándékkal közelednek feléjük.

Az elkövetõk leggyakrabban elõforduló módszerei, trükkös lopások esetén:

* gázár-támogatást, vagy nyugdíj-kiegészítést hozott,

* más hivatalos jellegre hivatkozik (elektromos mûvek, Vöröskereszt, önkormányzati dolgozó),

* szerszámokat vagy egyéb használati tárgyakat szeretne lerakni, tároltatni,

* vásárlás (sertés, vasáru, építési anyag, toll- párna, stb.), vagy éppen értékesítés (arany ékszerek, seprû, edények, stb.) ürügye,

* pénzt szeretne felváltani,

* WC-re szeretne menni,

* rosszullétre hivatkozik,

* vizet kér,

* kamionja lerobbant és a bevontatáshoz, javításhoz pénzre van szüksége,

* a szomszéd telket szeretné megvenni (vagy már megvette) és a telekhatár felõl érdeklõdik,

* csomagot hozott a szeretet-szolgálattól,

* szociális-segélyt hozott,

* szemétszállítás-túlfizetése miatt pénzt hozott,

* kerti munka elvégzésének ürügye,

* sértett hozzátartozójától hozott pénzt, tûzifát, stb.


Biztonsági tanácsok tanyán élõ idõseknek:

* Ne nyisson ajtót, kaput idegennek, ismeretlen személynek! Ajtaját lássa el biztonsági zárral, valamint szereltessen fel biztonsági láncot is!

* Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedvesnek és jó modorúnak tûnik!

* Alkalmi munkát ne végeztessen idegenekkel (pl. favágás, hóseprés, kerti munkák)!

* Ne hagyja nyitva a kapuját, házát, lakásának ajtaját, még akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben tartózkodik, mert bárki észrevétlenül bemehet!

* Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a lábtörlõ, virágcserép és egyéb helyeken! Ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!

* Ne hagyja õrizetlenül azt a helyiséget, ahol nyitva van az ablak!

* A ház kapujára szereltessen fel „Harapós kutya" feliratú táblát, még akkor is, ha nincs kutya az udvaron, mert ezzel is elriaszthatja az alkalmi bûnelkövetõket.

* Ne engedje be a házaló árusokat, a vízmûvek, gázmûvek, elektromos mûvek, Vöröskereszt és más hivatalos személy képviselõjének álcázott embereket, bármennyire erõszakosak is! Kérje igazolványukat! Tartsa õket kapun kívül! Amennyiben mégis úgy érzi, hogy elfogadná ajánlatukat, beszéljen meg velük másik idõpontot, amíg ellenõrizni tudja õket, illetve hozzátartozóit tudja értesíteni.

* Ne vegye elõ megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartja, és valamilyen trükkel eltulajdoníthatják Öntõl! Lehetõség szerint ne tartsa egy helyen az Ön által megtakarított pénzt, hanem kisebb összegeket helyezzen el a lakás különbözõ részein!

* Ne nyisson ajtót éjszaka, bármilyen zajt is hall, ha lehetõsége van rá, hívja a RENDÕRSÉGET (telefonszám: 107)! Fizikai támadás esetén lehetõség szerint saját élete, testi épsége megóvása érdekében ne tanúsítson ellenállást, inkább teljesítse a támadó követeléseit, hiszen ezzel saját életét mentheti meg!

* Folyamatosan tartson kapcsolatot a „közelében" élõkkel, valamint a postással, polgárõrrel, orvossal, szociális gondozóval. Lehetõség szerint állapodjanak meg abban az elõbb felsorolt személyekkel, hogy hetente vagy havonta mely idõpontokban látogatják meg Önt!

* Egyedülálló, idõs emberek védelme érdekében javasoljuk továbbá, hogy udvarukon jól látható helyen helyezzenek el olyan tárgyakat, melyek azt a látszatot keltik, hogy család, gyerekek élnek az adott lakásban. Például: gyermekruhák a szárítókötélen, gyerekjátékok az udvaron, egyéb használati eszközök. Az ablakokon lévõ redõnyt azon helységekben, melyeket nem használ, napközben húzza fel, ezzel is azt a látszatott keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják. Lehetõség szerint az elõkertet mûvelje, mert az elhanyagolt kert látványa is arra enged következtetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül élõ, gyenge fizikumú, beteg ember, aki segítségre szorul, ezáltal védtelenné és célponttá válhat.

* Nyugdíjfolyósítás idõszakában - ha lehetõsége van rá - kérje meg valamelyik családtagját vagy a családgondozót, hogy legyen jelen az átvételkor, illetve a pénz biztonságba helyezésekor.

* Igényeljenek S.O.S szomszédhívó jelzõberendezést a problémák esetére (pl. betörés, rosszullét, stb.). Ha az anyagi lehetõségei megengedik, akkor vásároljon mobiltelefont, mellyel bármikor segítséget tud hívni szükség esetén.

* Amennyiben beutazik a legközelebbi lakott településre, figyeljen arra, hogy ha környezetében idegenek vannak vagy gyanús személyeket észlel, ne beszéljen arról, hogy tanyán él, egyedül és ritkán látogatják hozzátartozói.

Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válna, kérjük azonnal értesítse a Rendõrséget a 107-es, illetve a 112-es segélyhívó számon, valamint forduljon segítségért az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítõ Szolgálatához.

Forrás: ORFK Szóvivõi Iroda


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.