Lesz-e tűzijáték Körmenden?

droszler | 2010. július 02 22:36:56 | körmendi hírek |
2010. július 1-én Bebes István, Körmend Város polgármestere, és a Kopula 96 Kft képviselõje sajtótájékoztatót hirdetett. Bár a több évtizedes, augusztus 19-i ünnepség egyébként is hír-értékû a város, és a megye életében, az idén ennek a tájékoztatónak az adott különös aktualitást, hogy elindult egy civil kezdeményezés, mi szerint az augusztus 20-i tûzijátékok árát inkább költse az ország az árvíz károsultjainak megsegítésére…


Bebes István polgármester, országgyûlési képviselõ elmondta, az ünneplés, az együttlét egyik fontos eleme szokott lenni a tûzijáték, s ez fõleg a vízparti városokra jellemzõ. Ugyanakkor azt is a vízparti városokban élõk tudják a legjobban, hogy egy árvíz mekkora tragédia egyéni, és közösségi szinten.
Ezeket átgondolva, s tiszteletben tartva az országban egyre többeket megmozgató civil kezdeményezést, Körmend Város úgy döntött, hogy az idei tûzijáték 450 000 Ft-os árát teljes egészében átutalja az árvízkárosultaknak, azzal a kitétellel, hogy a város figyelemmel szeretné kísérni a pénz útját!
A sajtótájékoztató másik fontos bejelentése Farkas Mihálytól hangzott el a Kopula 96 Kft képviseletében, mi szerint ennek ellenére is lesz 2010-ben is tûzijáték Körmenden augusztus 19-én! A cég több évtizede ápol jó kapcsolatot a várossal, és részben érzelmi, részben üzleti alapon úgy döntöttek a vezetõk, hogy ahogy az elmúlt években ilyen-olyan jótékonysági rendezvényeket, illetve szponzorként programokat megtámogattak egy-egy kedvezményes árú, vagy épp ingyenes tûzijátékkal, úgy a jelen helyzetben a Körmendhez fûzõdõ régi, jó kapcsolat is fontos annyira a vállalkozásnak, hogy az ünnepség ne tûzijáték nélkül fejezõdjön be a városban. Ahogy farkas Mihály fogalmazott
Körmenden minden év augusztus 19-én találkozik a tûz a vízzel a Rába-parton, s a hasonlathoz társulva cégünk jóban is, rosszban is megrendezi az önkormányzattal karöltve a Tûzijátékot!
Az együtt-ünneplés tehát idén is fényes, szép lesz Körmenden, azzal együtt is, hogy a város erejéhez mérten igyekszik segíteni a bajba jutottakon…
Az idei árvizek pillanatnyi számadatai szerint 160 milliárdos kárról tudunk, és félõ, hogy ez még nem a végsõ összeg, említette meg Bebes István. Felfoghatatlan maga a szám is, a kár is. A Rába, s más folyók partján fekvõ települések mégis értik, érzik ezt a nagyságrendet, hisz 2009-ben csak Körmenden 10 millió Ft-os kárt okozott az árvíz, ebbõl 6 hónappal késõbb az akkori kormányzat 3 millió Ft-ot megtérített, a gazdák azonban semmiféle kártérítést nem kaptak. Fontos együtt ünnepelni, egymáson segíteni, összefogni. 2010-ben Körmenden lesz tûzijáték augusztus 19-én. De az összefogásnak, a barátságnak köszönhetõen mégis épp a tûzijáték által tud segíteni a város a bajba jutott folyóparti településeknek!


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.