Ülésezik az önkormányzat 2010. augusztus 25.

droszler | 2010. augusztus 18 19:28:10 | körmendi hírek |
Kattintson a képere ! KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010. augusztus 25-én (szerdán) 15.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl. Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló Körmend Város Önkormányzata 2010. I. féléves gazdálkodásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. A térítési díjak és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2003.(IX.01.) sz. rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. I. félévi mûködésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

6. Dr. Batthyány-Strattmann László Kórházért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Körmend, Kölcsey Ferenc Gimnázium fûtéskorszerûsítése a „Szemünk Fénye” program keretein belül
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Tájékoztató a 2010/2011. tanév elõkészítésének feladatairól
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

9. Tájékoztató az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjai jóváhagyásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

10. Körmend Város Tûzoltóságának Szervezeti és Mûködési Szabályzata
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1.Javaslat megyei kitüntetésekre
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2010. augusztus 17.


Bebes István
polgármester


Az elõterjesztések olvashatók a Polgármesteri Hivatal honlapján


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.