Íróiskola

droszler | 2011. január 28 09:09:32 | kultúra |
Íróiskola
www.iroiskola.hu


Magyar Írószövetség

Csatlakozzon rugalmas rendszerben
2011 februárjától 2010 szeptemberében indult kurzusainkhoz!

Az Íróiskola a Felnõttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzés.

Célunk, hogy olyan magas színvonalú, összetett képzést nyújtsunk, amely korábban nem volt még Magyarországon. Hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra: hallgatóink szemináriumok keretében sajátíthatják el az írói mesterség fogásait. Másfelõl elõadásokat hallgatnak a huszadik századi magyar és világirodalomról, valamint az irodalomtudomány legalapvetõbb kérdéseirõl. A gyakorlat és a tehetség mellett ugyanis ugyanolyan fontos az is, hogy egy leendõ író ismerje azt a területet, ahová írásaival belép, tisztában legyen a kortárs irodalom aktuális folyamataival éppúgy, mint a kortárs irodalmat meghatározó hagyományokkal – az irodalom történetével. Harmadrészt pedig elõadásokat tartunk a kortárs irodalmi élet fontos praktikus kérdéseirõl: a különbözõ intézményekrõl, folyóiratokról, a digitális irodalomról és a szerzõi jogokról. Ezek az ismeretek az irodalmi élet mindennapjaiban való eligazodáshoz elengedhetetlenek.

A kurzusok mindenki számára nyitottak. Ajánljuk õket azoknak, akik írni szeretnének, de nem tudják, hogyan kezdjenek neki és azoknak, akik már írnak, és szeretnék íráskészségüket fejleszteni, írásaikat másokkal megvitatni. Az írás képessége emellett az élet sok területén hasznos: a kreatív írás fejlesztése révén fejlõdik a kommunikációs készség, megtanuljuk pontosan, célratörõen kifejteni a véleményünket, könnyebben értjük mások mondandóját. A cél, hogy mindenki megtalálja azt a mûfajt, amely a legjobban illik hozzá, amelyben a legkönnyebben ki tudja fejezni magát.

Az Íróiskola akkreditált felnõttképzés. Hallgatóink a képzés elsõ, alapozó és második éve után is tanúsítványt kapnak.

A képzés két éves, négy féléves, félévenként 64 órás.

A hallgatók hetente két szemináriumon vesznek részt, a délutáni órákban, valamint havi egy szombaton – félévenként négy alkalommal – két elõadást hallgatnak.

A képzés két szakirányon indul: szépirodalmi, valamint kritika-, esszé-, publicisztika-, magazincikk-írói szakirányon. A két szakirány hallgatói külön vesznek részt a szakirányukhoz tartozó alapozó szemináriumon, az elõadásokat pedig együtt hallgatják, és szabadon választanak egyet a választható szemináriumok közül. A második évben a szépirodalmi szakirányon lehetõség lesz költõi, prózaírói és drámaírói szemináriumokon részt venni, a másik szakirány hallgatói pedig a kritika- és esszéírás, illetve a publicisztika- és magazincikk-írás közül választhatnak.Szemináriumok

Szépirodalmi szakirány
Írásgyakorlatok alapozó szeminárium (heti egyszer 2 óra)


Kritika-, esszé-, publicisztika és magazincikk-író szakirány
Írásgyakorlatok alapozó szeminárium (heti egyszer 2 óra)


Mindkét szakirány számára választható szemináriumok
Szerkesztõi, kiadói ismeretek (heti egyszer 2 óra)
Kortárs magyar irodalom szeminárium (heti egyszer 2 óra)Elõadások
A négy félév alatt összesen 32 elõadás lesz, félévenként nyolc.


Témák
Írói mûhelytitkok (8 alkalom)
20. századi magyar irodalomtörténet (8 alkalom)
Fejezetek a 20. század második felének világirodalmából (6 alkalom)
Irodalomelméleti, kultúratudományi alapismeretek (4 alkalom)
Intézményi ismeretek, az irodalmi élet (1 alkalom)
Irodalmi folyóiratok (1 alkalom)
A populáris irodalom mûfajai (1 alkalom)
A népszerû magazinok világa írószemmel (1 alkalom)
Irodalom, rádió, televízió (1 alkalom)
Digitalizált irodalom, irodalom az interneten (1 alkalom)
Szerzõi jogi kérdések (1 alkalom)
Gyerekirodalom (1 alkalom)


Tanáraink

Szemináriumot vezet Ács Margit, Menyhért Anna, Mezey Katalin, Nagy Gabriella, Parragh Szabolcs, L. Simon László, Szentmártoni János.

Elõadók: Ambrus Lajos, Balogh Endre, Bednanics Gábor, Bényei Tamás, Boldizsár Ildikó, Erõs Kinga, Grecsó Krisztián, Háy János, Horváth Viktor, Jókai Anna, Kányádi Sándor, Kiss Noémi, Kukorelly Endre, Marék Veronika, Menyhért Anna, M. Nagy Miklós, Rácz Zsuzsa, Rácz I. Péter, Reményi József Tamás, Sándor Csilla, Szakonyi Károly, Szilágyi István, Szinger András, Tóth Krisztina, Turczi István, Vasy Géza, Vathy Zsuzsa.Tandíj: félévenként 80.000 Ft + Áfa = 100.000 FtA kurzusok a 2011. február 14-i héten indulnak, és félévenként 12 héten keresztül zajlanak.
Jelentkezési és befizetési határidõ: 2011. február 5.
Az órák helyszíne a Magyar Írószövetség épülete, Budapest, 1062 Bajza u. 18.


www.iroiskola.hu
Töltse ki online jelentkezési lapunkat!Érdeklõdni lehet:

A 06 30 267 0825-ös telefonszámon és a titkarsag@iroiskola.hu emailcímen.

***


Angol-magyar prózafordítási szeminárium
a Magyar Írószövet Íróiskolájában
www.iroiskola.hu

A prózafordító szemináriumon angol nyelven írt novellákat fordítunk magyarra, a félév során összesen ötöt-hatot, s ezeket az elõre megbeszélt idõpontra el kell készíteni, hogy utána az órákon közösen megbeszélhessük õket. Ha a hallgatók felkészültsége és nyelvtudása ezt szükségessé teszi, akkor a novellákat a fordítás elõtt közösen elolvassuk, értelmezzük, hozzávetõlegesen lefordítjuk; haladók esetében ez elmarad. A lefordítandó novellákat a hallgatók az elsõ órán kapják meg, amikor egy novellafordítást fogunk elemezni s ha szükséges, kritizálni.

A szemináriumot vezeti: Sohár Anikó

Az angol-magyar prózafordítási szemináriumok idõpontja: péntekenként 18 óra

Részvételi díj: 36 000 Ft + Áfa = 45 000 Ft

Jelentkezési és befizetési határidõ: 2011. február 5.

A kurzus 2011. február 18-án kezdõdik és 12 hétig tart.

Érdeklõdni lehet: titkarsag@iroiskola.hu, 06 30 267 0825

Töltse ki online jelentkezési lapunkat! www.iroiskola.hu

Felnõttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00123-2009


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.