Ülésezik az önkormányzat

droszler | 2011. december 08 16:24:26 | körmendi hírek |
Kattintson a képere ! KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. december 15-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend Város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Szilárdhullladék összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 11/2001.(VII.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves mûködésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. Beszámoló a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság 2011. évi munkájáról.
Elõterjesztõ: Szabó Ferenc a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke

6. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2011. évi munkájáról.
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Folyó ügyek:

7. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás települési önkormányzatai közoktatási esélyegyenlõségi tervének felülvizsgálata.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Beszámoló az egyes önkormányzati feladatok társulásban történõ ellátásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Beszámoló a 2011. évi adóztatási tevékenységrõl.
Elõterjesztõ: Gombásné Nardai Ibolya jegyzõi feladatokkal megbízott aljegyzõ

10. Körmendi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása Intézményfenntartói társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Körmendi Idõsekért Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság Alapító Okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Pályázat beadása az „Intézményi informatikai infrastruktúra-fejlesztés a közoktatásban” címû TIOP-1.1.1-11/1. kódszámú pályázatra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Pályázat beadása bentlakásos intézmények korszerûsítése tárgyában kiírt TIOP-3.4.2-11/1. kódszámú pályázatra.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Köztisztviselõk részére a teljesítménycélok meghatározása 2012. évre vonatkozóan.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Jegyzõi teljesítménykövetelmények értékelése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének megtárgyalása, a nyertes ajánlattevõ kihirdetése.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Szervezeti átalakításról döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Önkormányzati befektetés értékesítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 2012. I. félévi munkaterve.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Együttmûködési megállapodás Körmend város és Muraszombat települések között.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Beszámoló a zárt lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2011. december 8.Bebes István
polgármester


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.