Pályázati felhívás

droszler | 2011. december 22 19:15:02 | körmendi hírek |
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár igazgatója
a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár Közmûvelõdési Szakterületére
karbantartó, gépjármûvezetõ – mûszaki-technikai alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidõvel
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ
A munkakör betöltésenek kezdete:
2012. február 1.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.
A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár Közmûvelõdési szakterületének mûszaki-technikai igényeinek kiszolgálása, karbantartás, a mûszerész-technikus munkájának segítése, esetenként helyettesítése, gépjármûvezetés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és juttatások megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú iskolai végzettség,
- Hivatásos jogosítvány,
- A fentiekben meghatározott feladatkörben szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Szakirányú végzettség, helyismeret
- mûszaki érdeklõdés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- bizonyítványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez

A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kõrös Lászlóné nyújt, a 06-94-592-227-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár címére történõ megküldésével (9900 Körmend, Berzsenyi u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 206/2011. valamint a munkakör megnevezését: karbantartó, gépjármûvezetõ.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban rögzítettek szerint, a pályázat benyújtását követõ 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár igazgatója, mint munkáltató dönt az elbírálásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, 2011. december 23-án

Körmend, 2011. december 19.


H. Vörös Márta
igazgató


Lakossági kapcsolatok

központi e- mail: kormend[kukac]kormend.hu
központi telefonszám: 94/592-900
fax: 94/410-623
cím:
Körmendi Közös Önkormányzati hivatal,
9900 Körmend, Szabadság tér 7.